Psychologische begeleiding bij schisis

Waarvoor kunt bij een psycholoog terecht?

  • Gevoelens van verdriet, teleurstelling, angst, onzekerheid, ...  Het krijgen van een kind met schisis brengt heel wat emoties met zich mee. 
  • Moeilijkheden op vlak van ontwikkeling van denken, taal, schoolse leren.
  • Pesten, systematisch negatieve opmerkingen en pesterijen zijn nefast voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 
  • Moeilijkheden bij uw kind op vlak van zelfvertrouwen, omgang met leeftijdsgenoten, emotioneel welbevinden...

Praat erover. Dat helpt om het allemaal een plaats te geven. U staat er niet alleen voor. Onze psycholoog zoekt samen met u een oplossing.

Op vaste momenten

Op onderstaande momenten krijgt u een gesprek met een psycholoog en logopedist.

  • Na prenatale diagnose
  • Vlak na geboorte
  • Op 3 - 6 - 10 en 15 jaar

Vrijblijvend, op uw vraag

Hebt u naast deze vaste momenten nog vragen of problemen? Neem gerust contact op met het secretariaat om een afspraak te maken bij de psycholoog.

Tips voor ouders

  • Kinderen met schisis zijn heel gewone kinderen, net als alle anderen. Ze zijn dan ook gebaat bij eenzelfde behandeling, opvoeding als alle andere kinderen. Met verwenning of overbescherming zijn ze op langere termijn zeker niet geholpen.                                                   
  • Praat zo open en eerlijk mogelijk over schisis. Fotootjes van de verschillende fasen kunnen helpen om uw kind hierover te vertellen.  
  • Overweeg ook om een foto van uw kindje op het geboortekaartje te zetten. Zo zijn uw bezoekers voorbereid en voorkomt u onaangename situaties tijdens het bezoek.

Hebt u nog andere kinderen? Of zit u zelf nog met vragen? Bekijk dan deze lijst met nuttige websites en boeken voor kinderen en ouders van kinderen met schisis.

Vraag aan psycholoog

Neem contact op met de psycholoog van het schisisteam.

Laatste aanpassing: 19 april 2021