Hoe zal mijn kind met schisis zich ontwikkelen?

Kinderen met enkel een schisisprobleem doorlopen alle ontwikkelingsfasen zoals alle andere kinderen. Als er behalve de schisis nog andere afwijkingen (schisis in het kader van een syndroom) zijn, kan het ontwikkelingsverloop trager zijn.

Zoals verder duidelijk wordt zullen kinderen met schisis bij het doorlopen van de opeenvolgende ontwikkelingsfasen op verschillende gebieden (gehoor, tandzorg, ….) extra medische zorg en aandacht nodig hebben.

Voor de medische zorg betreffende schisis wordt algemeen aanvaard dat deze best geboden wordt door een schisisteam, een team van gespecialiseerde artsen, tandartsen, en andere gespecialiseerde gezondheidszorgverleners. Een goede tandarts is nodig om vanaf de doorbraak van het melkgebit te zorgen dat tanden en tandvlees gezond blijven, een zesmaandelijkse controle van het gebit is ook hier zeker nodig. Uw kindje zal zoals alle andere kinderen door Kind en Gezin gevolgd worden wat groei, ontwikkeling, en vaccinatiestatus betreft.

Laatste aanpassing: 2 februari 2021