Diagnose schisis

Diagnose lipspleet

Ten vroegste vanaf ongeveer 15 weken is het in principe mogelijk om met een echografie een lipspleet vast te stellen. In de praktijk merken we echter dat een lipspleet vaak niet werd opgemerkt bij het prenataal echografisch onderzoek.

Een lipspleet kan alleen voorkomen, maar soms is ook de bovenkaak en het verhemelte gespleten.

Als prenataal een lipspleet gezien wordt, stelt zich de vraag of het al of niet een syndromale vorm betreft. Daarom wordt een meer gedetailleerd echografisch onderzoek uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor de groei en de organen.

Men kan overwegen een chromosomenonderzoek te laten uitvoeren (na vruchtwaterpunctie), hoewel de kans op een chromosomenafwijking klein is wanneer bij herhaald echografisch onderzoek geen bijkomende afwijkingen gezien worden. 

Diagnose verhemeltespleet

Bij een standaard echografisch onderzoek tijdens de zwangerschap wordt niet systematisch het verhemelte beoordeeld. Hoewel een verhemeltespleet kan aangetoond worden door de gewone echografie, blijft het moeilijk en afhankelijk van de positie van de foetus. Door middel van een 3 dimensionele echografie (3D echo) kan dit ook wel aangetoond worden. Dit vergt ervaring en geeft soms ook geen uitsluitsel.

Daarnaast kan er bij echografische verdenking ook een meer gespecialiseerd onderzoek (MR) overwogen worden om een verhemeltespleet vast te stellen. Dit kan echter pas na 20 weken en is meer ingrijpend. Een verhemeltespleet kan aanwezig zijn zonder lipspleet met een kleine kaak.

Meestal komt een verhemeltespleet voor samen met een lip- en kaakspleet. Men kan overwegen een chromosomenonderzoek te laten uitvoeren (na vruchtwaterpunctie). De kans op een chromosomenafwijking is groter dan bij een geïsoleerde lipspleet, maar klein wanneer bij herhaald echografisch onderzoek geen bijkomende afwijkingen gezien worden.

Maak altijd een afspraak

  • Om een afspraak te kunnen maken, hebt u altijd een verwijzing nodig van een arts.
  • Aansluitend krijgt u een gesprek met een gespecialiseerde arts.
  • Daarna komt u voor de eerste keer naar de schisisraadpleging voor een gesprek met een psycholoog, sociaal werker en logopedist.

Waar bevallen

  • U kunt in een ziekenhuis naar keuze bevallen.
  • Bij vermoeden van Robinsequentie, bevalt u best in een gespecialiseerd centrum zoals UZ Leuven.
Laatste aanpassing: 19 juni 2023