UZ Leuven en de K.U.Leuven bouwen samen aan een Health Sciences campus Gasthuisberg, waar verschillende activiteiten worden samengebracht:

 • Universitair ziekenhuis
 • Biomedisch onderwijs
 • Biomedisch onderzoek 
 • Aanverwante activiteiten 

In deze "nieuwe buurt in de stad" zullen in 2015 dagelijks zo’n 40.000 patiënten, bezoekers en personeelsleden onthaald en tewerkgesteld worden. De vernieuwde moderne infrastructuur komt tegemoet aan onze hoge kwaliteitsstandaarden voor een professionele patiëntenzorg op maat.

In de toekomst worden nog twee hoofdcampussen behouden:

 • Health Sciences campus Gasthuisberg voor alle acute zorgen, met een maximum van 1.500 bedden
 • Campus Pellenberg voor revalidatie op universitair niveau, met 200 tot 250 bedden.

De acute zorg die momenteel plaatsvindt op andere campussen van UZ Leuven wordt overgebracht naar de Health Sciences campus Gasthuisberg.
Campus Pellenberg zal worden omgevormd tot een toonaangevend centrum voor patiënten in een middellang of langdurig revalidatietraject.

Het gebied van campus Sint-Pieter en Sint-Rafaël wordt omgevormd tot een woon-zorgzone met een gebouw voor transmurale zorg. De ziekenhuisactiviteiten op deze campus worden dus afgebouwd en de diensten worden overgebracht naar de Health Sciences campus Gasthuisberg.

Masterplan Health Sciences campus Gasthuisberg 

Campus Gasthuisberg zag in de jaren zeventig het levenslicht aan de rand van Leuven en omvat intussen meer dan 200.000 m² ziekenhuis-, onderzoeks- en opleidingsinfrastructuur. De eerste gebouwen beginnen echter te verouderen en moeten opnieuw aangepast worden aan de hoge eisen van de moderne gezondheidszorg en de specifieke noden van een universitair ziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat deze oudere gebouwen gerenoveerd kunnen worden zonder te veel overlast voor onze patiënten, worden nieuwe gebouwen opgericht. Op korte termijn kunnen zo de hospitalisatiefuncties in het oudste deel naar een nieuwbouw verhuizen en na de renovatie komt er ruimte vrij voor de uitbouw van een ambulant ziekenhuis.

Hart met vier kamers

De verschillende functies op de Health Sciences campus Gasthuisberg worden opgesplitst in vier "kamers":

 1. Ambulant ziekenhuis
 2. Algemeen ziekenhuis
 3. Onderwijs
 4. Wetenschappelijk onderzoek

Het bestaande ziekenhuis zal overwegend de rol van ambulant ziekenhuis vervullen met de huidige hoofdingang als centrale toegangspoort. 
De nieuwe gebouwen in het Westen krijgen de functie van algemeen ziekenhuis met een eigen nieuwe hoofdingang.
De functies onderwijs en onderzoek concentreren zich in de zone tussen het ziekenhuis en de E314. 
Stedelijke voorzieningen die een band hebben met het ziekenhuis, zoals kantoren van welzijnsorganisaties of buurtwinkels, krijgen op lange termijn een plek tegen de ringweg. 

Hart met vier kamers

Nieuwe gebouwen

Het nieuwe deel van het ziekenhuis is momenteel reeds volop in ontwikkeling en bestaat onder meer uit de volgende bouwprojecten:

 • Kritieke diensten met een nieuwe spoedgevallenafdeling (fase IVa)
 • Moeder- en kindziekenhuis (fase IVb)
 • Ambulant centrum (fase V)
 • Psychiatrisch ziekenhuis voor acute psychiatrische zorg (fase VI)
 • Nieuwe hoofdingang

Hoofdstraat en bezoekersstraat als centrale as

Ter hoogte van de overgang tussen het bestaande en het nieuwe ziekenhuis, loodrecht op de horizontale bezoekersstraat, wordt een bijkomende hoofdstraat voorzien. Zij vormen de kransslagadres van onze Health Sciences campus. Op het kruispunt van deze assen ligt de nieuwe hoofdingang.

Hoofdstraat en bezoekersstraat

Vijf toegangen

De twee bestaande toegangen van UZ Leuven en de K.U.Leuven worden op termijn uitgebreid tot vijf toegangen: 

 • Ambulant ziekenhuis
 • Algemeen ziekenhuis
 • Onderwijscampus
 • Onderzoekskwadrant 
 • Stedelijke functies

Vijf toegangen

Volledige ringweg en extra parking

Om de vlotte bereikbaarheid van onze campus ook in de toekomst te verzekeren, werd een masterplan mobiliteit ontwikkeld.

Zo zullen ambulante patiënten vanaf de ringweg rond Leuven naar het bestaande parkeercomplex met 2.000 parkeerplaatsen aan de oostzijde worden geleid, waar ze via de huidige hoofdingang onmiddellijk aansluiting zullen vinden met de ambulante raadplegingen. 
Bezoekers voor de (dag)hospitalisatiediensten, het psychiatrisch ziekenhuis of het moeder- en kindziekenhuis zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van een bijkomende ondergrondse parking van 1.500 plaatsen. Zij zullen onthaald worden via een nieuwe hoofdingang aan de westzijde van het ziekenhuis.

In verschillende fasen wordt een ringweg rond de Health Sciences campus aangelegd, die alle verkeer vlot naar een van de vijf toegangen moet leiden. Op de campusringweg wordt tevens veel aandacht besteed aan de zwakkere weggebruikers en worden weerstanden ingebouwd om te voorkomen dat doorgaand verkeer tussen de E314 en de ringweg rond Leuven de site onleefbaar maken. 

Met groene ruimtes

Groene ruimtes krijgen gestalte door groene longen rond de ringweg van de campus, ingesloten buitenruimtes en publieke ruimte binnen het ziekenhuis.

Groene ruimtes