Revalidatie na amputatie van onderste ledematen

Direct na de amputatie volgt een acute fase van revalidatie. De stomp wordt zo goed mogelijk voorbereid op een prothese en dagelijkse activiteiten worden getraind. Daarna volgt een fase van revalidatie met prothese.

Afspraken

Acute revalidatiefase

Voorbereiding

In de eerste, postoperatieve revalidatiefase in het ziekenhuis zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. De stomp wordt zo goed mogelijk voorbereid op een prothesevoorziening.

  • Wondzorg
  • Voorkomen/verminderen van de zwelling
  • Pijnbestrijding
  • Preventie van spier- en/of peesverkortingen

ADL-training

Deze training van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals zich wassen, kleden, verplaatsen en eten, beoogt in deze fase een zo groot mogelijke zelfstandigheid zonder prothese. Meestal gebeurt dat met een aantal hulpmiddelen zoals een rolstoel, looprek, rollator, krukken of een transferplank. De toegankelijkheid en de veiligheid van uw woning worden geëvalueerd.

Revalidatie met prothese

Stomp protheseklaar maken

Op de protheseconsultatie wordt de evolutie van de stomp verder opgevolgd tot de stomp protheseklaar is. De maat voor de prothese wordt genomen. Soms kan dit al na enkele weken, maar bij wondproblemen kan deze periode meerdere maanden in beslag nemen. Deze consultatie gebeurt door de revalidatiearts, prothesist en zo nodig andere zorgverleners.

Training met prothese

Van zodra de prothese klaar is, volgt een opname in het revalidatiecentrum voor verdere revalidatie, met prothese deze keer. Deze opname duurt enkele weken tot maanden, afhankelijk van het amputatieniveau en uw algemene toestand.

Zo bedraagt de gemiddelde opnameduur voor een onderbeenamputatie vier weken en ongeveer drie maanden voor een amputatie van andere ledematen.

Een elektronische of microprocessor aangestuurde knieprothese (MCK): iets voor u? 

In ons revalidatiecentrum kunt u kennismaken met een microprocessor aangestuurde knieprothese. 

Bij dit type prothese detecteren sensoren de bewegingen van de prothesegebruiker. De sensoren analyseren deze bewegingen en zetten ze om in een gepaste reactie, waardoor de bewegingen natuurlijker verlopen, veiliger zijn en minder energie verbruiken. Deze werking heeft een positief effect op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. MCK’s zijn beschikbaar voor zowel actieve als minder actieve gebruikers.

Sinds 2021 wordt een MCK terugbetaald in België. 

Lees de informatiebrochure 

Meer info over de voordelen van een MCK, wie in aanmerking komt en de aanvraagprocedure, vindt u in onderstaande informatiebrochure.

Laatste aanpassing: 9 januari 2023