Fonds G. van der Schueren

Het fonds G. van der Schueren wordt uitsluitend aangewend om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het domein van algemene medische oncologie en radiotherapie en meer bepaald onderzoek te verrichten naar bestrijding van kankeraandoeningen. Het kapitaal van dit fonds wordt gevormd door nalatenschappen, mecenaatsgiften, schenkingen en dergelijke meer.

De coördinaten van dit fonds zijn:
Kankerfonds G. van der Schueren - K248
Financiële Dienst K.U.Leuven
Kas- en vermogensbeheer
Krakenstraat 3
3000 Leuven

De beheerders van dit fonds zijn:
prof. dr. Karin Haustermans
prof. dr. Patrick Schöffski

Stortingen kunnen gebeuren op volgende rekeningen:

KBC Bank IBAN: BE07 4320 0003 1166 BIC: KRED BE BB

Fortis Bank N.V. IBAN: BE77 2300 4760 0142 BIC: GEBA BE BB

BELFIUS BANK IBAN: BE48 5583 9126 0027 BIC: GKCC BE BB

Bij stortingen dient de naam van het fonds vermeld te worden t.t.z. Kankerfonds G. van der Schueren - K248 (dit laatste is zeer belangrijk voor onze boekhouding).

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Voor meer praktische informatie verwijzen wij u graag naar de heer Marc Wauters, diensthoofd Financiële Diensten K.U.Leuven, Thesaurie- en Vermogensbeheer (tel. +32 16 32 41 36).

Fonds Myny - Vanderpoorten

Het fonds Myny-Vanderpoorten steunt het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe bestralingstechnieken in borstkanker.

De beheerder van dit fonds is:
Prof. dr. Caroline Weltens

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BIC: KRED BE BB

met de vermelding Gift Fonds Myny-Vanderpoorten ref. EPA-FOMYN1-P3610.

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Fonds Dominique Everaert

Het fonds Dominique Everaert steunt het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, de diagnose en de behandeling van rectumkanker.

De beheerder van dit fonds is:
Prof. dr. Karin Haustermans

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BIC: KRED BE BB

van de K.U.Leuven met de vermelding Gift Fonds Dominique Everaert ref. EPA-FODRM1-P3610.

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Fonds Optimalisatie van de radiotherapeutische behandeling van hoofd- en halstumoren

Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van het onderzoek ter optimalisatie van de radiotherapeutische behandeling van hoofd- en halstumoren. Door onderzoek naar nieuwe beeldvormingsmodaliteiten, nieuwe bestralingstechnieken en inzichten in de moleculaire biologie van deze tumoren trachten we de prognose van de patiënten te verbeteren en de toxiciteit van de behandelingen te reduceren. Dit behelst onder meer (exemplatief) het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, aanschaf van onderzoeksmateriaal, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar de KU Leuven.

De beheerder van dit fonds is:
Prof. dr. Sandra Nuyts

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BIC: KRED BE BB

van de K.U.Leuven met de vermelding Gift Fonds Hoofd-en halstumoren ref. EPA-FORAVA-O2010.

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Albert Fonds voor een betere levenskwaliteit van kankerpatiënten

Het fonds heeft als doel het onderzoek naar de levenskwaliteit van kankerpatiënten te bevorderen en deze kennis ter verbetering van deze levenskwaliteit, tijdens en na hun behandeling, toe te passen.

De beheerder van dit fonds is:
Prof. dr. Karin Haustermans

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789, BIC: KREDBEBB

van de K.U.Leuven met de vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0012/55480+++

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Pieter Van Loon Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren

Het fonds heeft als doel

  • het bevorderen en ondersteunen van onderzoek binnen het domein van hersenstamtumoren
  • het bevorderen van de kennis van deze zeldzame hersenstamtumoren bij volwassenen

Dit onderzoek zal internationaal worden ingebed.

Dit behelst onder meer het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar de KU Leuven.

De beheerder van dit fonds is prof. dr. Maarten Lambrecht.

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BICKREDBEBB

van de K.U.Leuven met de vermelding van de gestructureerde mededeling +++400/0009/05270+++

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Arjan Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren

Het fonds heeft als doel

  • het bevorderen en ondersteunen van onderzoek binnen het domein van hersenstamtumoren
  • het bevorderen van de kennis van deze zeldzame hersenstamtumoren bij volwassenen

Dit onderzoek zal internationaal worden ingebed.

Dit behelst onder meer het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het uitnodigen van sprekers, het toekennen van beurzen, het uitnodigen van gekwalificeerde navorsers naar de KU Leuven.

De beheerder van dit fonds is prof. dr. Maarten Lambrecht.

Stortingen kunnen gebeuren op rekeningnummer

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BIC: KREDBEBB

van de KU Leuven met vermelding van de K.U.Leuven met de vermelding "voor EPA-FOARJN-O2010" (voor schenkingen vanuit België) of "voor EPA-FOARJN-O2030" (voor schenkingen vanuit het buitenland).

Voor stortingen van minstens € 40 ten voordele van dit fonds zal de K.U.Leuven een attest voor fiscale aftrek aan de schenker (Belgische belastingplichtige) sturen.

Laatste aanpassing: 12 april 2022