Fondsen radiotherapie-oncologie

Alle fondsen van onze dienst

Arjan Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren

Arjan Betting was 21 toen hij overleed aan een zeldzame hersenstamtumor. Het was zijn grote wens dat er meer onderzoek zou gebeuren naar zulke weinig voorkomende kankervarianten. Het Arjan-fonds wil de kennis over hersenstamtumoren aanzienlijk vergroten, onder meer door symposia (mee) in te richten, internationale specialisten uit te nodigen, beurzen toe te kennen en onderzoekers en administratief personeel te betalen.
Steun dit onderzoek

Pieter van Loon Fonds voor onderzoek naar hersenstamtumoren

Amper 29 jaar was Pieter Van Loon toen hij overleed aan de gevolgen van hersenkanker. 2 jaar later gaven zijn ouders zijn naam aan een nieuw fonds dat het onderzoek naar de ziekte steunt. Via het fonds dragen ze hun steentje bij aan het werk van alle mensen die Pieter verzorgd hebben en geven ze de specialisten alle kansen om hun kennis over hersenstamtumoren te vergroten.
Steun dit onderzoek

Albert Fonds voor een betere levenskwaliteit van kankerpatiënten

Het Albertfonds stimuleert onderzoek naar geoptimaliseerde en gepersonaliseerde kankerbehandelingen. Tegelijk focust het op de levenskwaliteit van de patiënten, zowel op fysiek, emotioneel als sociaal vlak.
Steun dit fonds

Fonds optimalisatie van radiotherapeutische behandeling van hoofd- en halstumoren

Door onderzoek naar nieuwe beeldvormingsmodaliteiten, nieuwe bestralingstechnieken en inzichten in de moleculaire biologie van deze tumoren proberen we de prognose van de patiënten te verbeteren en de toxiciteit van de behandelingen te reduceren.
Steun dit fonds

Dominique Everaert fonds voor darmkankeronderzoek

Elk jaar krijgen meer dan 2.500 Belgen te horen dat ze lijden aan rectumkanker. Willen we ervoor zorgen dat de 5-jaarsoverleving beter wordt dan het huidige gemiddelde van 64 procent, dan is er meer onderzoek nodig. Het Dominique Everaert-fonds wil onderzoek naar de oorzaken, de diagnose en de behandeling van rectumkanker in een stroomversnelling brengen.
Steun dit onderzoek

Myny-Vanderpoorten Fonds

Het Myny-Vanderpoorten Fonds ondersteunt en bevordert het wetenschappelijke borstkankeronderzoek en met name radiotherapie, een cruciaal onderdeel van de behandeling. Het fonds is tot op vandaag actief en verwelkomt elke vorm van steun, want borstkanker blijft de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In België krijgt 1 op 9 vrouwen er tijdens haar leven mee te maken.
Steun dit fonds

Kankerfonds G. Van Der Schueren

Het fonds heeft als doel in het kader van de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen op het domein van de gezwelziekten en alles wat de bestrijding in de hand kan werken van de kankeraandoeningen.
Steun dit fonds
Laatste aanpassing: 4 november 2022