Recht op informatie

Als patiënt hebt u recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en een eventuele ingreep, onderzoek of behandeling die daaruit voortvloeit. Is er iets niet duidelijk? Vraag meer informatie.

Vraag uw arts of zorgverlener naar het hoe en waarom en het verloop van een behandeling of ingreep. Informeer ook hoe u zich moet voorbereiden (bijvoorbeeld nuchter blijven). Geef aan als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt. Als u nog vragen hebt nadat de arts is langsgekomen, schrijf ze dan op zodat u ze kunt vragen bij het volgende bezoek.

Laat u begeleiden

Vraag een familielid om mee te komen als u uitleg krijgt over uw diagnose, testresultaten, uw behandelplan of uw ontslag. Zo voorkomt u dat u belangrijke dingen vergeet.

Geef twijfels of onduidelijkheden gerust aan

Signaleer het als iets anders lijkt dan u verwachtte of verteld was. Vertel de zorgverlener hoe u zich voelt. Vraag wat u wel of niet mag doen en hou u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakte over uw behandeling. Ook als u plots veranderingen vaststelt die u vreemd lijken (bijvoorbeeld plots bloedverlies aan een wonde), bespreekt u dat best meteen met uw zorgverlener.

Geef uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand, mogelijke allergieën en de medicatie die u gebruikt

Laatste aanpassing: 24 januari 2020