Dwangmedicatie

Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie (vb. kalmeringsmiddelen) tegen de zin van de patiënt. Het is een maatregel die alleen om therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Doelstelling dwangmedicatie

De doelstelling van het toedienen van dwangmedicatie kan verschillen naargelang de situatie van de patiënt.

Doelstellingen voor dwangmedicatie zijn onder andere:

  • Verhinderen dat de patiënt zich kwetst
  • Voorkomen van ernstige materiële schade
  • Verminderen van prikkels en regulatie van bewegingsdrang
  • Optimaliseren van impulscontrole

Beslissing tot toedienen dwangmedicatie

De beslissing om dwangmedicatie toe te dienen, komt vanuit het begeleidend team, steeds in overleg met de arts en de supervisor.

De vraag voor het toedienen van dwangmedicatie kan komen van elk teamlid in samenspraak en in overleg met andere teamleden.

Toedienen van dwangmedicatie

De verpleegkundige die de maatregel uitvoert moet alle handelingen ivm dwangmedicatie en fysieke hantering van een patiënt beheersen en moet de maatregel in een zo concreet mogelijke bewoording kunnen motiveren t.a.v. de patiënt, zijn familie en andere hulpverleners.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020