Betalingsvoorwaarden

Overzicht van de betalingsvoorwaarden voor facturen die u ontvangt van UZ Leuven.

Onze facturen moeten binnen 30 dagen na verzending van de factuur betaald worden.

Bij gebrek aan tijdige betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 5 euro. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier voor verdere invordering worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarderskantoor. Daartoe zullen deze factuur en uw contactgegevens (e-mail, telefoon- of gsm-nummer, enz.) overgemaakt worden aan deze gerechtsdeurwaarder. Indien een aangetekende ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro aangerekend worden. Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, in toepassing van artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. In het geval het ziekenhuis zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te sturen aan:

Medische administratie
Herestraat 49
B-3000 Leuven

Laatste aanpassing: 5 februari 2020