Maak een afspraak

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

  • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
  • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger denkt te zijn. 

Verloop

Het onderzoek duurt in totaal zo'n 4 uur. De punctie zelf duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.

  • U krijgt een verdoving op de plaats waar de naald wordt ingebracht.
  • De afname gebeurt tijdens een echografie, CT-scan of RX.
  • Met een dunne naald zuigen we wat vocht op.
    • Soms laten we tijdelijk een dun buisje hangen om vocht in een zakje op te vangen.
  • Na het onderzoek rust u best enkele uren (1 tot 3 uur) in het ziekenhuis.

 

Meer informatie

Brochures en films

Contact

Maak een afspraak