Ondersteuning en begeleiding bij protontherapie

Naast de artsen en verpleegkundigen, staan ook andere medewerkers zoals de sociaal werker en de diëtist voor u klaar. Lees hoe zij u bijstaan tijdens uw behandeling.
Op deze pagina

Sociaal werk

Een behandeling in het ziekenhuis is vaak ingrijpend voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Vanuit een kwalitatieve multidisciplinaire patiëntenzorg biedt sociaal werk psychosociale en administratieve ondersteuning aan om de medische behandeling zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit kan gebeuren vanuit een concrete hulpvraag van de patiënt, zijn naaste, een extern zorgverlener of het multidisciplinair team.

De taken van sociaal werk variëren naar gelang de doelgroep: volwassenen en kinderen. Reeds opgestarte hulpverlening vanuit het doorverwijzend ziekenhuis wordt verder ondersteund en opgevolgd. Hierbij wordt voorrang gegeven aan kwetsbare doelgroepen.

Het reguliere takenpakket van sociaal werk behelst:

 • Aandacht voor persoonlijke verwerking (ziekte/ behandeling)
 • Aandacht voor de impact van diagnose, behandeling op gezins- en sociaal functioneren 
 • Aandacht voor behoud van sociale contacten, tijdsbesteding
 • Brugfunctie tussen patiënt en behandelteam (bevorderen van de onderlinge communicatie)
 • Re-integratie werksituatie
 • Praktische regelingen in verband met de behandeling (bv. vervoer)
 • Uitklaren van de financiële situatie
 • Doorverwijzing naar sociale voorzieningen
 • Hulp bij verzekeringsvragen
 • Hulp in de thuissituatie
 • Residentiële opvang (hersteloord, kortverblijf, …)
 • Doorverwijzing naar lotgenotengroepen en patiëntenverenigingen
 • Doorverwijzing naar andere disciplines zoals relaxatietherapeute, diëtiste, psychologe
 • Algemene informatie of aanbieden van educatief materiaal voor kinderen
 • Organiseren van taalbijstand indien nodig

Indien er vragen zijn die een verdere opvolging nodig hebben, wordt in overleg met de patiënt de hulpvraag bepaald en de doelen vastgelegd. Bij een vraag die niet past binnen de begeleiding van de sociaal werker wordt een verwijzing naar een andere relevante hulpverlener besproken en geïnitieerd.

U kunt zelf een afspraak vragen, hetzij rechtstreeks bij de sociaal werkers, hetzij via de verpleegkundigen van het bestralingstoestel of uw radiotherapeut.

Lees meer op de website van sociaal werk.

Diëtist

Een behandeling kan veel van uw lichaam vragen. Om uw gewicht en conditie op peil te houden, is het nodig voldoende energie (calorieën), vocht en voedingsstoffen op te nemen.

Goede voeding is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Maar zeker in uw situatie is het belangrijk alert te zijn voor wat u eet en drinkt. In een goede voedingstoestand kunt u de behandeling meestal beter aan en heeft u minder kans op complicaties.

Aanpassing van uw voeding kan het u gemakkelijker maken en zorgt ervoor dat u geen extra hinder van de bestraling heeft en toch voldoende voeding binnen krijgt om van uw behandeling te herstellen.

De diëtist geeft u hierover graag advies. Afhankelijk van uw wensen en/of de ernst van uw klachten zal zij u blijven volgen gedurende de hele behandeling.

Laatste aanpassing: 16 februari 2023