Protontherapie

Protontherapie is een innovatieve bestralingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een protonenbundel in plaats van een fotonenbundel (X-stralen) zoals bij de klassieke radiotherapie.

Aanvraag protontherapie

Verloop van de behandeling

Over protontherapie

Radiotherapie (bestraling) neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van patiënten met kanker. Ongeveer 40-50% van alle patiënten met kanker wordt op een bepaald moment tijdens hun ziekte behandeld met radiotherapie, hetzij alleen, hetzij in combinatie met chemotherapie en/of doelgerichte medicijnen. De meerderheid van de bestraalde patiënten wordt behandeld met curatieve intentie, maar radiotherapie speelt ook een belangrijke rol bij palliatie van klachten.

Bestraling is mogelijk aan de hand van verschillende technieken. Op basis van onder meer het type tumor, de grootte en vorm, de lokalisatie en de ligging ten opzichte van de omringende gezonde weefsels, wordt de meest optimale bestralingstechniek gekozen. Daarbij is het doel steeds om een maximale stralingsdosis op de tumor toe te dienen en de blootstelling van gezond weefsel zoveel mogelijk te beperken. Ondanks de grote technologische vooruitgang in de afgelopen jaren, blijft het met de klassieke radiotherapietechnieken soms moeilijk om in specifieke situaties (o.a. bij jonge patiënten of voor tumoren dicht tegen zeer gevoelige structuren) het gezonde weefsel dat de tumor omringt, voldoende te sparen. Protontherapie kan hier een oplossing bieden omdat met protontherapie in geselecteerde gevallen de stralingsbelasting van de gezonde weefsels vermindert bij gelijkblijvende tumordosis.

Meer weten? Surf naar de website van het RIZIV over hadrontherapie.

Laatste aanpassing: 24 mei 2022