Werken in UZ Leuven als vroedvrouw

Vroedvrouwen zijn een belangrijke partner binnen het multidisciplinaire team dat instaat voor hoogkwalitatieve zorg voor fertiliteitspatiënten, gynaecologische patiënten, zwangere vrouwen en pas bevallen moeders en hun baby. UZ Leuven is al sinds 2008 een 'Baby Friendly Hospital'.

Fertiliteitscentrum

Vroedvrouwen staan in voor de praktische organisatie en coördiantie van de multidisciplinaire fertiliteitsconsultatie, het begeleiden van patiënten tijdens de verschillende onderzoeken en behandelingen en assisteren bij deze ingrepen.

Bevallingskwartier

Het vroedvrouwteam staat in voor de intensieve opvolging van arbeid, bevalling en ambualnte opvolging. zij assisteren bij keizersneden en andere medische interventies in het kader van prenatale diagnostiek en foetale chirurgie.

Ambulant centrum

Vroedvrouwen hebben een actieve rol bij het verloop van de verschillende consultaties voor de zorgprogramma's. Een aantal vroedvrouwen doet ook zelf prenatale consultaties en voert echografieën uit.

Hospitalisatieafdelingen

Op de 'Maternel Intesive Care' (MIC) staat de zorg voor de moeder met een hoogrisico-zwangerschap centraal.

Daarnaast zijn er ook patiënten die een gynaecologische heelkundige ingreep hebben ondergaan. Heel wat van deze patiënten hebben oncologische problematiek. De vroedvrouw staat in voor de pre- en postoperatieve zorg, de voor- en nazorg bij onderzoek, de chemotherapie en een goede opvang en begeleiding van patiënten.

Materniteit

Op deze afdeling krijgen moeder en baby een totaalzorg postpartum. Je informeert ouders en neemt een actieve rol op binnen de gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 

Vacatures

Interesse om bij ons te werken? Bekijk alle vacatures voor verpleeg- en vroedkunde

Laatste aanpassing: 24 januari 2020