Verdiepende stage - fase 4 opleiding bachelor verpleegkunde

Een verdiepende stage waarin we samen met jou werken aan jouw klinische expertise. Dit vraagt een actieve inbreng van jou en een kwaliteitsvolle begeleiding van ons.

Basisprincipes en focus

In deze stage focussen we ons samen op jouw groei tot autonome verpleegkundige met klinische expertise. Daarnaast bieden we kansen tot ontwikkeling van volgende competenties: 

 1. Klinisch redeneren 
 2. Autonomie 
 3. Evidence based werken – kwaliteit van zorg
 4. Creativiteit 
 5. Ondernemerschap - leiderschap 
 6. Assertiviteit 
 7. Transfervaardigheid 
 8. Coaching - educatie

De kwaliteitsvolle begeleiding van studenten geven we vorm door:

 • Toewijzing aan en dubbellopen met mentor (>70%)
 • Mentor in UZ Leuven (= referentieverpleegkundige) is verpleegkundige op een afdeling met voldoende werkervaring, expert in zijn vakgebied en met verplichte mentoropleiding. 
 • Intervisie van mentoren door het nurse support team (NST), een team van begeleidingsverpleegkundigen voor startende verpleegkundigen en mentoren.

In partnership 

 • Tussen werkveld en onderwijs
 • Tussen student-team-mentor-praktijklector-hoofdverpleegkundige (multi-partnership) 
 • Student staat mee aan het stuur en is creator van zijn eigen leerproces. 
 • Mentoren en praktijklector als preceptors in opleiding en begeleiding van studenten
 • Evaluatie van zowel student als stageplaats/mentor
 • Bachelorproef geïntegreerd in twee stageperiodes

Drie types stage

1. Verdiepende stage op één afdeling gedurende 11 weken

 • Tijdens deze stage wordt er gewerkt naar de autonome uitvoering van de verpleegkundige rol.
 • Inwerken in het expertisedomein van de afdeling
 • Sterke focus op verdieping en verbreding
 • Keuze tussen verschillende paden, verschillende focus. 

2. Leer- en zorg eenheid (LZE)

LZE is een leerafdeling waar:

 • De patiëntenzorg permanent wordt opgenomen 
 • Door een verpleegkundig studententeam met meerdere studenten in opleiding 
 • Onder begeleiding van een mentorenteam
 • De praktijklector ondersteunt het leerproces van de studenten 
 • Het is een intensief ervarings-leren, een traject met hoge intensiteit
 • Naast patiëntenzorg is er ook een sterke focus op persoonlijk ondernemerschap, teamwerking en communicatie
 • Extra leeractiviteiten aan bod komen om zorg beter te kunnen opnemen

3. Verdiepende combinatiestage 

3.1. Intern

 • Binnen stageperiode van 11 weken, min. 8 weken op de basisstageplaats. 
 • Naar een tweede stageplaats voor verbreding of verdieping binnen het expertisegebied van de basisstageplaats.  
 • Steeds een loop naar de basisstageplaats (ifv de eindevaluatie)
 • Beiden partners beantwoorden aan de gehanteerde basisprincipes
 • Praktijklector volgt het volledige traject van de student op. 

3.2. Extern

 • Binnen stageperiode van 11 weken, min. 8 weken op de basisstageplaats. 
 • Naar een tweede stageplaats voor verbreding of verdieping binnen het expertisegebied van de basisstageplaats. 
 • Steeds een loop naar de basisstageplaats (ifv de eindevaluatie)
 • Beide partners beantwoorden aan basisprincipes
 • Externe partner in afstemming met UCLL in functie van stagebegeleiding

Overzicht stageplaatsen

 

Over UZ Leuven als opleidingscentrum

UZ Leuven is een universitair ziekenhuis en tevens opleidingscentrum dat verschillende campussen omvat, waar ambulante of gehospitaliseerde patiënten kunnen rekenen op een kwalitatieve, veilige en klantgerichte topklinische zorg. UZ Leuven zorgt tevens voor innovatief wetenschappelijk onderzoek. 

De patiëntenzorg is pluridisciplinair. Zij komt tot stand door de interactie tussen het medisch, verpleegkundig, paramedisch, technisch, pastoraal en logistiek personeel met hun specifieke deskundigheden. Zij bieden geïntegreerde en permanent beschikbare zorg op het gebied van preventie, diagnose, behandeling en revalidatie. Zij beoogt continuïteit in samenspraak met de verwijzende artsen en extramurale zorgverleners.

Voor iedere patiënt wordt deze zorg gepersonaliseerd met zijn eigen medische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke context. UZ Leuven wil rekening houden met de diversiteit en specificiteit van alle patiëntengroepen en aandacht hebben voor de mens achter de patiënt.

UZ Leuven beschouwt de kwaliteit en motivatie van de zorgverleners als de beste waarborg voor de kwaliteit van de zorgverlening. Daarom voert UZ Leuven een personeelsbeleid dat de menselijke vaardigheden, de professionele deskundigheid en de verantwoordelijkheidszin van ieder bevordert en dat de permanente vorming stimuleert.

Als opleidingscentrum zet UZ Leuven in op kwaliteitsvolle begeleiding voor toekomstige zorgverleners,  onder andere voor verpleegkundigen. Wij beschikken hiertoe over een ruim netwerk aan mentoren, ziekenhuisbreed.

Laatste aanpassing: 2 maart 2023