Aanvraag terugbetaling immunoglobuline substitutietherapie

Voor artsen

De terugbetalingscriteria voor immunoglobuline substitutietherapie bij patiënten met primaire immuundeficiënties zijn recent gewijzigd en vereisen nu een goedkeuring van een arts lid van The Belgian Primary immunodeficiency Group (BPiDG).

Voor UZ Leuven is dit prof. dr. Isabelle Meyts (dienst kindergeneeskunde) en prof. dr. Rik Schrijvers (dienst algemeen interne geneeskunde, allergie en klinische immunologie).

Deze wijziging werd doorgevoerd door het RIZIV om het beleid voor deze zeldzame en vaak verspreide problematiek zo veel mogelijk te uniformiseren.

Hoe aanvragen?

Om deze aanvragen zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we volgende stappen voor:

 • Reeds terugbetaling gehad
  Als uw patiënt reeds een terugbetaling had in het verleden, willen we u vragen om het dossier ter inzage door te sturen. Bij twijfel zullen we dit met u overleggen en eventueel nadien uw patiënt uitnodigen voor een raadpleging.
 • Nieuwe patiënt
  Gelieve het dossier ter inzage te sturen. Bij twijfel zullen we dit met u overleggen en eventueel nadien uw patiënt uitnodigen voor een raadpleging.
 • Dringend
  Als uw patiënt dringend moet starten met immunoglobuline substitutietherapie of er is een dringende noodzaak tot verlenging, stellen we voor dat u met ons overlegt per email (of telefonisch) zodat we deze procedure zo snel mogelijk kunnen doorlopen.

Graag toe te voegen aan het dossier

 • Overzicht problematiek en biochemie (zodat de diagnose van een primaire immuundeficiëntie kan worden bevestigd)
 • Uw contactgegevens
 • De contactgegevens van uw patiënt (adres, telefoonnummer, eventueel email)
 • Specificatie immunoglobuline substitutie (IVIG / SCIG, welk product).

Vervolg

We versturen een aanvraag tot goedkeuring naar uw patiënt welke hij/zij moet richten aan zijn/haar adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Na goedkeuring kan uw patiënt zijn/haar behandeling dan verderzetten of starten bij u.

Aanpak primaire immuundeficiënties

Multidisciplinair overleg

Primaire immuundeficiënties zijn zeldzaam en hun diagnostiek en medische aanpak vaak complex. In UZ Leuven streven we naar een multidisciplinaire aanpak. De dienst pediatrie en algemeen interne geneeskunde (afdeling allergie en klinische immunologie) werkt hiervoor samen met de verschillende orgaanspecialisten, het klinisch laboratorium, het centrum voor menselijke erfelijkheid en er is een directe link met het experimenteel labo (voor geïndividualiseerde diagnostische testen).

Er is een multidisciplinair overleg voor primaire immuundeficiënties. Hier kan u ook uw patiënt (laten) voorstellen.

Verder is er een gecombineerde pediatrische – volwassen immuundeficiëntieraadpleging, naast de klassieke follow-up.

Wetenschappelijk onderzoek

We doen ook aan wetenschappelijk onderzoek rond primaire immuundeficiënties, zoals het ophelderen van de (genetische) oorzaak van een eventuele immuundeficiëntie en/of het uitwerken van de pathogenese. Beter begrijpen leidt tot een betere behandeling.

Indien gewenst willen we uw patiënt uiteraard ook vanuit deze optiek in advies zien.

Onze contactgegevens

Laatste aanpassing: 24 januari 2020