Polysomnografie

Slaaponderzoek
Onderzoek naar uw slaapstructuur en uw manier van ademen 's nachts om uit te zoeken wat de reden is van uw vermoeidheid, slaperigheid overdag, slapeloosheid, snurken, stoppen met ademen of bewegingen 's nachts.

Voorbereiding

 • Omdat er verschillende mensen per nacht worden getest, vragen we u om vroeger in het ziekenhuis binnen te komen dan op het eigenlijke tijdstip waarop u gaat slapen. U krijgt dan eerst een avondmaal. Zo heeft de verpleegkundige tijd om de elektroden (draden) correct te kleven, de computers af te stellen en uw correcte gegevens in te voeren.
 • We vragen u om verschillende vragenlijsten zorgvuldig in te vullen, ook als u de vragen wat eigenaardig vindt. Uw antwoorden helpen de slaaparts bij de interpretatie van uw onderzoek.
 • U bepaalt zelf wanneer u gaat slapen en wanneer u opstaat. Doe zoals u thuis gewoon bent. U belt de verpleegkundige wanneer u moe wordt. Ze dooft dan de lichten en start het onderzoek op.
 • U belt wanneer u wilt opstaan.Om praktische redenen kunt u pas na 8 uur het ziekenhuis verlaten. U krijgt wel eerst een ontbijt

Mogelijke metingen

 • EEG (Elektro-encefalogram): er worden elektroden op uw hoofd gekleefd. Zo worden de hersengolven gemeten en kan bepaald worden of u slaapt, hoe diep en of u een REM-slaap ontwikkelt.
 • EOG (Elektro-oculogram): er worden elektroden naast uw ogen gekleefd. Zo worden de oogbewegingen gemeten en kan bepaald worden hoe diep u slaapt.
 • EMG (Elektro-Myografie): er worden elektroden op uw kin en op uw been gekleefd. Zo wordt de spierspanning gemeten en kan bepaald worden hoe diep u slaapt en of u beweegt in uw slaap.
 • EKG (Elektrocardiogram): er worden elektroden op uw borst gekleefd. Zo wordt de regelmaat en de snelheid van uw hartritme gemeten.
  Luchtstroom: er wordt een meter op uw neus en/of mond geplaatst om te volgen of u ademt. Er wordt ook een rekband rondom uw borstkas en buik geplaatst om uw adembewegingen te volgen.
 • Zuurstof in het bloed: dit wordt gemeten met een speciale elektrode op een vinger.
 • Snurken: dit wordt gemeten met een gevoelige microfoon op de luchtpijp en met een microfoon naast het bed.
 • Video: een camera staat op u gericht en in bed wordt u constant gefilmd.  Als u dit niet wilt, laat dit dan weten aan een verpleegkundige.  De videobeelden maken echter een meer correcte analyse mogelijk en worden achteraf vernietigd.

Resultaten

Tijdens het onderzoek worden alleen maar signalen opgenomen. De analyse gebeurt pas nadien. Dit vraagt heel wat tijd. De resultaten van de slaapstudie worden zo snel mogelijk (zeker binnen de 14 dagen) naar uw verwijzende arts doorgestuurd.

Laatste aanpassing: 8 januari 2024