Patiëntenverenigingen pneumologie

  • HALO: patiëntenvereniging longtransplantatie UZ Leuven
  • PH: patiëntenvereniging voor pulmonale hypertensie
  • Vereniging voor sarcoïdosepatiënten
  • Belgische Vereniging voor Longfibrose
  • COPDvzw
    COPDvzw is voor mensen met Chronische Obstructief longlijden en wenst patiënten en familieleden op een begrijpbare en herkenbare manier te informeren over de ziekte en zijn gevolgen. Hiervoor worden er regelmatig info-avonden, wandelingen en contactdagen georganiseerd en wordt er uitvoerig gepubliceerd op de website.
Laatste aanpassing: 22 juni 2021