Symptomen

De voornaamste kenmerken van polymyalgia rheumatica zijn:

 • Pijn en stijfheid situeren zich vooral rondom de schouders, de heupen, de bovenarmen en bovenbenen en in de nek,  ’s morgens het ergste.
 • Moeilijk rechtkomen uit de zetel, moeite om zich aan te kleden, moeite om de haren te kammen.
 • Koorts en algemeen ziektegevoel
 • Hoofdpijn en zichtstoornissen wijzen op begeleidende arteriitis temporalis.

Over polymyalgia rheumatica

 • Komt vooral voor bij mensen ouder dan 50 jaar. 
 • Bij sommige patiënten komt PMR voor samen met arteriitis temporalis, een soort vasculitis die klachten kan geven van hoofdpijn en zichtstoornissen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Ontstekingsremmers verlichten de symptomen maar genezen niet.
 • Cortisone in lage dosis, maar voldoende lang (een half jaar tot jaar of langer). Als cortisone niet effectief is, moet de diagnose in vraag gesteld worden. Herval na (vroegtijdig) stoppen van cortisone is niet uitzonderlijk.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.