Reconstructieve chirurgie

Reconstructieve chirurgie spitst zich op het herstellen van aangeboren of verworven verminkingen van het lichaam. Bij elke reconstructieve ingreep komt ook esthetische chirurgie aan bod.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke reconstructies die uitgevoerd worden door de dienst plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie.

Brandwonden

 • Diagnose en behandeling in een gespecialiseerd brandwondencentrum door een team van intensivisten, chirurgen, verpleegkundige, kinesisten, sociaal assistenten, …
 • Patiënten die thuis verblijven worden verder opgevolgd en verzorgd op ambulante wondzorg.
 • Voor de opvolging van de nabehandeling (thuiszorg, druktherapie , kinesitherapie,…) is er een brandwondenraadpleging.

Borstreconstructies

De plastisch chirurg herstelt de vorm en het volume van de borst. Dit kan nodig zijn na een borstamputatie, het verwijderen van een tumor of een aangeboren afwijking.

 • Aangeboren afwijkingen
  Bij aangeboren afwijkingen is de behandeling afhankelijk van het type afwijking. Dergelijke borstreconstructie kan gaan van remodellage van het borstweefsel, het plaatsen van een prothese of het aanpassen van de contralaterale borst.
 • Na amputatie of verwijderen tumor
  Voor een borstreconstructie na een amputatie of het verwijderen van een tumor verwijzen wij u door naar het multidisciplinair borstencentrum.

Reconstructies bovenste lidmaat en hand

Defecten ter hoogte van de bovenste ledematen kunnen ontstaan na trauma of na tumoren, maar kunnen ook aangeboren zijn.

Reconstructies onderste lidmaat

Defecten ter hoogte van de onderste ledematen kunnen ontstaan na trauma of na tumoren, maar kunnen ook aangeboren zijn.

 • Weke delen
  Bij weke delen defecten is het type van reconstructie afhankelijk van een heel aantal factoren, waaronder de grootte van het huiddefect, de uitgebreidheid van de beschadiging van bloedvaten en zenuwen, uw algemene toestand, … en kan gaan van louter de juiste wondzorg tot complexe microchirurgische reconstructies.
 • Bot en gewrichten
  Problemen aan het bot en gewrichten worden behandeld door traumatologen of orthopedisten.

Vasculaire anomaliën: malformaties en hemangiomen

De dienst plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie coördineert de raadplegingen vasculaire malformaties, waar een team van specialisten (radiologen, dermatologen, pediaters, NKO-artsen, vasculair chirurgen, plastisch chirurgen, neurochirurgen,…) ieder geval op zich bekijkt.

Hoofd-hals reconstructies

Meestal gaat het om een reconstructie na tumoren, zoals tongkanker, keelkanker, mondbodemkanker, stembandkanker of reconstructies na trauma. Deze ingrepen worden uitgevoerd in samenwerking met NKO, MKA, oncologie, radiologie, pathologie, anesthesie en logopedie.

Dankzij onze verregaande specialisatie in microchirurgie kunnen vaak zelfs de meest complexe defecten gereconstrueerd worden. Hierbij wordt weefsel van elders (bv arm, been,..) gebruikt voor herstel.

Verlamming aangezichtszenuw

Uitval van de aangezichtszenuw (nervus facialis) leidt tot verlamming van de mimische spieren. Vaak is de oorzaak ongekend. De verlamming kan ook aangeboren zijn of, het gevolg van trauma of het verwijderen van een gezwel in het hoofd -en halsgebied of in de hersenen.

De voornaamste klachten zijn onvolledige oogsluiting, afhangende wenkbrauw, naar beneden hangen van de mondhoek en moeilijkheden met spreken , eten en drinken.

De diagnose wordt meestal gesteld door de neuroloog of NKO-arts.

Wanner de uitval reeds langer bestaat, moet er voor de behandeling best een EMG-onderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek kan reeds door de huisarts aangevraagd worden.

De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak, maar ook van hoelang de verlamming reeds aanwezig is. Mogelijke chirurgische behandelingen zijn:

 • Plaatsen van goudgewicht om beschadiging van oog te voorkomen.
 • Wenkbrauwlift.
 • Liften van de mondhoek.
 • Transplantatie zenuw en spierweefsel.

Doorligwonden, huid- en weke delenletsels

Acute wonden worden meestal opgevangen door de traumatologen. Voor chronische wonden is er een gespecialiseerd wondteam aanwezig. Voor doorligwonden is er nauwe samenwerking met de MS-kliniek te Melsbroek.

Huidletsels worden verwijderd om cosmetische of medische redenen. Reeds aanwezige littekens kunnen ook behandeld worden. De behandeling is afhankelijk van het soort litteken. Mogelijke behandelingen voor een litteken zijn:

 • Excisie
 • Dermabrasie
 • Cortisone-injectie
 • Siliconepleisters
 • Lipofilling
 • Brachytherapie

Thorax, abdomen, perineum

Defecten ter hoogte van thorax, abdomen en perineum worden behandeld in samenspraak met de specialisten van de desbetreffende discipline.

De behandelingen kunnen gaan van de juiste wondzorg tot complexere reconstructies via microchirurgie met transplantatie van weefsel van elders op het lichaam.

Afhankelijk van het type reconstructie moeten er nog preoperatieve onderzoeken uitgevoerd worden. Dit alsook het te verwachten postoperatief verloop zal besproken worden op de raadpleging, na doorverwijzing van de desbetreffende discipline.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020