Pijnmedicatietest

Tijdens een pijnmedicatietest krijgt u een of meerdere producten in verschillende dosissen toegediend terwijl het effect hiervan op uw pijn wordt nagegaan.

Afspraken voor nieuwe patiënt (of na een periode van meer dan 5 jaar)

Pijncentrum

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn als dit vermeld staat in uw afsprakenbrief. 
 • Voorzie begeleiding:
  • U mag 24 uur na de behandeling zelf niet rijden. 
  • De dag van de behandeling kunt u nog wat last hebben van de medicatie. 
 • Verwittig de arts als u allergisch of overgevoelig bent voor bepaalde geneesmiddelen, pleisters of ontsmettingsstoffen.

Verloop

De medicatietest wordt uitgevoerd in het pijncentrum. De procedure kan meerdere uren duren. 

 • De verpleegkundige wijst u een bed toe en doet een eerste opnamegesprek.
 • De arts legt u uit wat er zal gebeuren.
 • Er wordt een infuus geplaatst. 
 • U krijgt een klemmetje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te bepalen en uw hartslag te meten.
 • De arts start de test op: u krijgt op regelmatige tijdstippen medicatie toegediend via het infuus of via een infuuspomp. 
 • Na elke toediening noteren we uw pijnscore en parameters.
 • Na de medicatietest moet u nog minstens 45 minuten ter observatie blijven.

Nevenwerkingen en complicaties

Meld tijdens de infiltratie altijd wat u voelt of opmerkt. Zo kunnen we tijdig anticiperen op eventuele nevenwerkingen. 

Nazorg

De rest van de dag kunt u nog wat last hebben van de medicatie. Voorzie daarom best de rest van de dag nog begeleiding. 

Resultaten

De arts bespreekt de resultaten en de eventuele verdere behandeling met u na afloop van de test of tijdens een volgende raadpleging.

Laatste aanpassing: 22 maart 2024