Peroperatieve anafylaxie

Veralgemeende, potentieel gevaarlijke, allergische reactie bij de inductie van of tijdens een algemene verdoving voor een chirurgische ingreep.

Afspraken

Allergie en klinische immunologie

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van peroperatieve anafylaxie zijn:

 • Plotse bloeddrukdaling tot shock
 • Acute luchtwegobstructie
 • Rode huiduitslag of netelroos

De patiënt zelf voelt hier niets van aangezien hij verdoofd is.

Behandelingen

Peroperatieve anafylaxie moet op het moment zelf door de anesthesist worden behandeld.

Om peroperatieve anafylaxie bij een volgende operatie te vermijden, moeten er tests worden uitgevoerd om meer informatie te verzamelen over:

 • Welke substantie verantwoordelijk was voor de reactie. De meest voorkomende zijn:
  • Spierverslappers
  • Antibiotica
  • Pijnstillers
  • Latex
  • Chloorhexidine
 • Welke alternatieven in de toekomst veilig gebruikt kunnen worden.

Onderzoeken

 • Huidtests op dagzaal allergie met latex en met de geneesmiddelen die gebruikt werden tijdens de anesthesie.
 • Bloedonderzoek met bepaling van tryptase en van specifieke IgE antistoffen (CAPtest) tegen latex, chlorhexidine, ethyleenoxide en eventueel ook met geneesmiddelen indien beschikbaar op CAP-test.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021