Pediatrisch cataract

Bij cataract of staar neemt de transparantie van de ooglens af. Daardoor krijgt u een wazig zicht. Cataract is een typische ouderdomsziekte, maar ook kinderen kunnen deze aandoening al op jonge leeftijd hebben. Als de lens vertroebeld is vanaf de geboorte, spreken we van congenitaal of aangeboren cataract.

Symptomen

 • Scheelzien
 • Witte vlek, witte of grijze pupil
 • Trillende ogen (nystagmus)
 • Verminderd zicht

Mogelijke oorzaken

 • erfelijke afwijking in het DNA
 • infectie tijdens de zwangerschap (bv. rode hond)
 • stofwisselingsziekte
 • ontwikkelingsstoornis van het oog
 • andere aandoening
 • ongekende oorzaak

Behandeling

Het behandelingsplan is afhankelijk van een aantal factoren:

 • de ernst van het cataract
 • één oog of beide ogen aangetast
 • de leeftijd van het kind

Congenitaal of aangeboren cataract kan behandeld worden met een cataractoperatie. Daarbij wordt de troebele lens weggenomen. Bij jonge kindjes is het vaak nog niet mogelijk om een nieuwe kunstlens te plaatsen. In plaats daarvan zal het kindje een contactlens en mogelijk een bril dragen. Het kan een optie zijn om een kunstlens te implanteren op latere leeftijd.

Bijkomende behandeling kan nodig zijn indien een kind als gevolg van de aangeboren cataract een lui oog (amblyopie), wiebelogen (nystagmus) of scheelzien (strabismus) ontwikkelt.

Laatste aanpassing: 9 september 2022