Enkel met verwijzing

Dringende afspraak

De afdeling parodontologie heeft elke namiddag een eigen urgentieconsultatie.

Over parodontologie

De afdeling parodontologie houdt zich bezig met:

  • Diagnose en behandeling van:
    • Parodontale aandoeningen, zowel plaque als niet-plaque.
    • Halitose, waarbij aan de hand van machines de juiste oorzaak en een gerichte therapie voor ademgeur wordt gegeven.
  • Preoperatieve planning van orale implantaten aan de hand van Cone-Beam CT.
  • Werkt in het chirurgisch dagcentrum waar, onder lokale anesthesie, ingrepen worden uitgevoerd zoals lapoperaties, preprothetische chirurgie, orale implantaten, sinuslifts, botopbouw, gingivatransplantaten …

Contact

Maak een afspraak


Specialisten