Leuven Mindgate

Leuven MindGate, het samenwerkingsplatform waarmee Leuven zich op de kaart zet als kennis- en gezondheidsmetropool, kent nu een doorstart als vzw. Ook UZ Leuven is partner.

Speerpuntsectoren

Leuven is een regio met hoge levenskwaliteit en bekleedt internationaal een belangrijke positie in drie speerpuntsectoren: gezondheid, technologie en creativiteit.

De stad Leuven wil dit gunstige imago bevestigen door in binnen- en buitenland gezamenlijk, sterk en eenduidig te communiceren over de troeven van de regio. Dat doet ze onder de noemer 'Leuven MindGate', een samenwerkingsplatform met diverse innovatieve Leuvense bedrijven, waaronder ook UZ Leuven.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Door de krachten te bundelen en zich te profileren als the place to be wil de stad topwetenschappers, buitenlandse investeerders en internationale fondsen naar Leuven halen.

Met Leuven MindGate wordt ook ingezet op een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat kwaliteitsvolle werkgelegenheid en ondernemerschap stimuleert en versterkt.

29 partners

Leuven MindGate is in juni 2015 gestart als samenwerkingsplatform. Sindsdien zijn er al heel wat internationale partners op bezoek gekomen, onder andere uit Japan, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Vanuit Leuven zijn er missies ondernomen naar Londen, Cambridge, Stockholm, Kopenhagen en India. Daaruit zijn trouwens al interessante samenwerkingsverbanden voortgekomen.

Vorige week heeft het samenwerkingsplatform verder vorm gekregen via de oprichting van een vzw. In totaal maken daar 29 partners deel van uit, behalve UZ Leuven ook onder andere de KU Leuven en bedrijven als Materialise, Imec, ThromboGenics, VIB, Regenesys en iMinds.

Het is de ambitie om in de toekomst nog meer partners te laten aansluiten.

www.leuvenmindgate.be

Laatste aanpassing: 24 januari 2020