Investeren in de toekomst: zelflerende organisatie en kwaliteit

Mensen stimuleren om zichzelf in vraag te stellen en hen de kans geven zichzelf elke dag opnieuw te verbeteren: ook dat is eigen aan een universitair ziekenhuis. Meten om te weten is het uitgangspunt: met evidence-based onderzoek of peilingen kunnen zowel medische als niet-medische medewerkers hun werk voortdurend bijsturen.

Vlaamse kwaliteitsindicatoren

Werken aan kwaliteit is ingebakken in de waarden van het ziekenhuis. In samenwerking met onder andere de Vlaamse overheid en het overkoepelende Zorgnet-ICURO houdt UZ Leuven kwaliteitsindicatoren bij, die concrete inzage geven in de zorgverlening en de resultaten daarvan. Zo kan een patiënt met de juiste informatie beslissen waar hij zich zal laten behandelen.

Door mee te werken aan de Vlaamse kwaliteitsindicatoren voor de zorgsector wil UZ Leuven openheid en duidelijkheid over zijn aanpak en de resultaten ervan. Uiteraard benut het ziekenhuis de gegevens ook zelf als instrumenten om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020