Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van UZ Leuven.
 • Prof. dr. Wim Robberecht
  Gedelegeerd bestuurder
 • Koen Balcaen
  Directeur verpleging en patiëntenbegeleiding
 • Prof. dr. Dirk De Ridder
  Directeur kwaliteit
 • Prof. dr. Paul Herijgers
  Decaan faculteit geneeskunde
 • Prof. Katrien Kesteloot - Phd
  Financieel directeur
 • Dr. Wim Tambeur
  Operationeel directeur
 • Peter Van Brusselt
  Logistiek directeur
 • Marianne Vael
  Personeelsdirecteur
 • Prof. dr. Gert Van Assche
  Hoofdarts
 • Nancy Vansteenkiste
  Operationeel directeur
 • Jan Verhaeghe
  Algemeen secretaris
 • Prof. dr. Frank Weekers
  Operationeel directeur
 • Laatste aanpassing: 24 februari 2021