Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van UZ Leuven.

Prof. dr. Wim Robberecht

Gedelegeerd bestuurder

Koen Balcaen

Directeur verpleging en patiëntenbegeleiding

Prof. dr. Kathleen Claes

Klinisch operationeel verantwoordelijke

Prof. dr. Dirk De Ridder

Strategisch coördinator Vlaams Ziekenhuisnetwerk

Prof. dr. Paul Herijgers

Decaan faculteit geneeskunde

Prof. Katrien Kesteloot - Phd

Financieel directeur

Prof. dr. Stefaan Nijs

Voorzitter zorgprogrammacomité

Prof. dr. Frank Rademakers

Directeur medische technologie en innovatie

Dr. Wim Tambeur

Operationeel directeur

Peter Van Brusselt

logistiek directeur

Marianne Vael

Personeelsdirecteur

Prof. dr. Gert Van Assche

Hoofdarts

Nancy Vansteenkiste

Operationeel directeur

Jan Verhaeghe

Algemeen secretaris