Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van UZ Leuven.
 • Prof. dr. Wim Robberecht Gedelegeerd bestuurder
 • Koen Balcaen Directeur verpleging en patiëntenbegeleiding
 • Prof. dr. Dirk De Ridder Strategisch coördinator Vlaams Ziekenhuisnetwerk
 • Prof. dr. Paul Herijgers Decaan faculteit geneeskunde
 • Prof. Katrien Kesteloot - Phd Financieel directeur
 • Prof. dr. Frank Rademakers Directeur medische technologie en innovatie
 • Dr. Wim Tambeur Operationeel directeur
 • Peter Van Brusselt Logistiek directeur
 • Marianne Vael Personeelsdirecteur
 • Prof. dr. Gert Van Assche Hoofdarts
 • Nancy Vansteenkiste Operationeel directeur
 • Jan Verhaeghe Algemeen secretaris
 • Prof. dr. Frank Weekers Operationeel directeur
Laatste aanpassing: 15 september 2020