Verhoogde bloeddruk bij een oncologische behandeling met tabletten of capsules

Sommige tabletten of capsules kunnen je bloeddruk verhogen. Dat gebeurt met name bij medicijnen die een invloed hebben op de bloedvatvorming in de omgeving van de tumor.

Bloeddruk controleren

Probeer dagelijks of op geregelde tijdstippen uw bloeddruk te meten.

Alarmsignaal

Neem contact op met uw arts 

  • Als uw bloeddruk meer is dan 140/90 mm HG bij herhaalde metingen verdeeld over de dag of gedurende meerdere opeenvolgende metingen.
  • Als u last hebt van hoofdpijn, duizeligheid of sterretjes voor de ogen ziet.
     
Laatste aanpassing: 17 december 2021