Autorijden en vervoer naar het ziekenhuis tijdens uw oncologische behandeling met tabletten of capsules

Meestal is er geen bezwaar om een auto te besturen. Toch kan het zijn dat bepaalde factoren het verhinderen om met de wagen te rijden. Voor verplaatsingen naar het ziekenhuis zijn er tussenkomsten in de vervoerskosten.
Dagelijkse leven tijdens orale kankertherapie - Voertuig besturen

Auto rijden

Het kan zijn dat bepaalde factoren zoals je be­handeling zelf, de ondersteunende medicatie, je algemene toestand … het verhinderen om met de wagen te rijden. 

Bespreek het met je zorgverleners of je in staat bent om veilig met de auto te rijden.

Ik was de eerste om te denken dat ik alles wel zelf zou doen, maar was toch vaak blij dat iemand me bracht of met me mee ging. Het gaat niet alleen over hoe je je 'lichamelijk' voelt, maar ook mentaal.

Vervoer van en naar het ziekenhuis

Voor ambulante antikankerbehandeling is er een wettelijke tussenkomst in vervoerskosten. Sommige ziekenfondsen komen ook bij een ziekenhuis­opname tussen in de verplaatsingskosten. Een attest, dat voor meerdere opnames gebruikt kan worden, kun je krijgen bij het onthaal van het dagcen­trum, de raadpleging of op de afdeling waar je verblijft. 

Bepaalde ziekenfondsen organiseren taxivervoer tegen een democratische prijs.

Bij problemen vraag je altijd naar een sociaal werker op je afdeling. Van thuis uit neem je best contact op met de dienst sociaal werk.

Sociaal werk
Laatste aanpassing: 16 maart 2023