Orthoptie en strabologie

Aandoeningen met betrekking tot de stand van de ogen, of scheelzien