Labo wetenschappelijk onderzoek oogziekten

In het laboratorium oogziekten wordt er onderzoek gedaan naar glaucoom en leeftijdsgebonden maculadegeneratie, door verschillende doctoraatsstudenten, laboranten en studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen.

Glaucoomprojecten

Glaucoom is een chronische aandoening van de oogzenuw en is de tweede belangrijkste oorzaak van onomkeerbare blindheid. Deze aandoening wordt veroorzaakt door oogdrukstijging en zuurstoftekort van de oogzenuw, resulterend in progressief verlies van zenuwcellen van het netvlies (ganglioncellen) en gezichtsveldverlies. Bij glaucoomheelkunde wordt een kanaaltje gemaakt waarlangs het oogvocht kan afvloeien en aldus de oogdruk laten dalen. De prognose van een glaucoomoperatie wordt bemoeilijkt door de overmatige postoperatieve verlittekenvorming, die het gemaakte kanaal doet dichtgroeien. Daarvoor worden nieuwe anti-fibrotische (littekenremmende) geneesmiddelen zoals anti-VEGF en microplasmine getest in een konijnmodel voor glaucoom chirurgie en een muismodel van conjunctivale fibrose. Met deze nieuwe geneesmiddellen willen we de uitkomst van de filtrerende chirurgie verbeteren.

Tot nu toe is er nog geen efficiënte therapie voor de neurale schade veroorzaakt door glaucoom. Een verbeterde zuurstofvoorziening voor deze ganglioncellen zou een mogelijke nieuwe behandelingsmodaliteit kunnen zijn. Neuroglobine (Ngb) is een molecule dat, net als hemoglobine in rode bloedcellen, zuurstof kan binden en afleveren aan de weefsels. Het bevindt zich vooral in zenuwweefsel en in verschillende studies is aangetoond dat Ngb een beschermende rol speelt bij onvoldoende doorbloeding van de hersenen (hersen ischemie). Ngb is aanwezig in het netvlies aan zeer hoge concentraties. Bovendien is het meer aanwezig in ogen van gevorderde glaucoompatiënten. Daarom denken we dat Ngb een beschermende rol zou kunnen spelen voor de ganglioncellen van glaucoompatiënten. In eerste instantie worden er muizen modellen voor glaucoom op punt gesteld. Vervolgens worden deze modellen uitgevoerd in muizen die Ngb meer tot uiting brengen om na te gaan of deze muizen minder gemakkelijk glaucoom krijgen. Tenslotte zullen we met behulp van gentherapie de concentraties van Ngb in het netvlies verhogen, om zo de ganglioncellen te beschermen en glaucoom tegen te gaan.

Netvliesprojecten

Abnormale bloedvatvorming is de oorzaak van vele blindmakende oogziekten, zoals diabetische retinopathie, vasculaire occlusies, retinopathie van de prematuur en leeftijdsgebonden maculaire degeneratie. De huidige therapieën zijn niet doeltreffend genoeg en vormen een risico op levens- en zicht-bedreigende complicaties.Daarom is de eerste doelstelling het verbeteren van de werkzaamheid en de veiligheid van de behandeling van nieuwvaatvorming in het oog. Voor dit project maken we gebruik van een laser- geïnduceerd muizenmodel van leeftijdsgebonden macula degeneratie en een muizenmodel voor retinopathie van de prematuur, waarin we verschillende anti-angiogene (bloedvatremmende) geneesmiddelen zoals anti-placentale groeifactor testen.

Meer info

Onderzoeksgroep oogziekten KU Leuven.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020