Over nucleaire geneeskunde

De dienst nucleaire geneeskunde vervult een tweede- en derdelijnsfunctie qua functionele beeldvorming met focus op kwantitatieve emissietomografie zoals positron emissie tomografie (PET) en single-photon emissie tomografie (SPECT) onderzoeken en qua radionuclidetherapie met open bronnen.

Kwaliteit

Zij streeft hierbij naar kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg via

  • een persoonlijke, respectvolle en empathische aanpak,
  • nauw overleg met de verwijzende specialist of huisarts,
  • methodologisch gefundeerde werking via B-QUANUM accreditatie,
  • continue en technisch vooruitstrevende innovaties in een multidisciplinaire setting
  • en via dagdagelijkse samenwerking met diagnostische afdelingen zoals radiologie voor accurate multimodale beeldvorming (bijvoorbeeld PET-CT en SPECT-CT).

Unieke dienst

De dienst nucleaire geneeskunde is uniek op een aantal gebieden:

  • Nieuwste scanners met beste beeldkwaliteit.
  • Grootste aanbod in Benelux aan mogelijke nucleair geneeskundige onderzoeken.
  • Volledig digitaal informatiesysteem, waardoor de beelden beschikbaar zijn bij uw huisarts.

Tevredenheidsenquête

Uw mening is belangrijk voor ons. Wat vond u van de dienst nucleaire geneeskunde? Maak enkele minuutjes tijd vrij en laat het ons weten via onze tevredenheidsenquête.

Research

Deze dienst doet ook onderzoek om de diagnostiek en de behandeling te verbeteren. U vindt alles over ons wetenschappelijk onderzoek op onze website aan de KU Leuven.

Laatste aanpassing: 19 november 2021