UZ Leuven wordt referentieziekenhuis voor AYA-zorg

13 november 2023
UZ Leuven wordt één van de zes referentieziekenhuizen voor AYA-zorg, en dat is goed nieuws: de nieuwe overeenkomst met het RIZIV maakt dat we vanaf 1 december 2023 nóg betere leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning kunnen bieden aan adolescenten en jongvolwassenen met kanker.

Zorg en nazorg op maat

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker hebben vaak specifieke medische problemen en worden met veel uitdagingen op psychosociaal vlak geconfronteerd: hoe moet het verder met je studie of je job, hoe communiceer je naar je vrienden en familie, wat met je vruchtbaarheid? Precies omwille van die leeftijdsspecifieke vragen, verdienen zij zorg en nazorg op maat.

Naast afgestemde zorg voor de leeftijdsspecifieke noden van AYA's, wil de conventie ook inzetten op een vroegtijdige kwalitatieve diagnose, een vroegtijdige doorverwijzing naar fertiliteit, genetische counseling én inclusie in klinische studies. 

De conventie is een erkenning voor ons werk en schept belangrijke mogelijkheden voor de AYA-zorg in de komende jaren.

Kleo Dubois, beleidsmedewerker project AYA in UZ Leuven: “In UZ Leuven zetten we ons met vele collega's al jaren in voor leeftijdsspecifieke zorg voor jongeren en jongvolwassenen met kanker. Bij elke nieuwe AYA gaat een zorgverlener langs om thema's die voor deze doelgroep belangrijk zijn proactief te bespreken. De conventie is een erkenning voor dat werk en schept belangrijke mogelijkheden voor de AYA-zorg in de komende jaren. We zijn blij dat we ons multidisciplinaire team kunnen versterken en nog meer kunnen inzetten op verbeteracties."

"Daarnaast kijken we ook uit naar de samenwerking met de andere referentiecentra om een overkoepelend AYA-beleid te ontwikkelen: we willen graag onze kennis en ervaringen delen met andere ziekenhuizen en de eerstelijnszorg.”

© UZ Leuven

De zes ziekenhuizen die vanaf 1 december 2023 in een conventie stappen met het RIZIV zijn UZ Leuven, UZ Gent, UZ Antwerpen, CHU Liège Sart-Tilman, Institut Jules Bordet en Cliniques Universitaires Saint-Luc in Brussel.

Meer weten?

Laatste aanpassing: 11 januari 2024