Thuismonitoring kan levensverwachting en levenskwaliteit kankerpatiënten verhogen

8 april 2022

Kankerpatiënten zullen binnenkort met een slimme pleister thuis bijzonder grondig opgevolgd kunnen worden. Het systeem monitort doorlopend de waarden van de patiënt en communiceert met het volledige medische team – van specialist tot thuisverpleging. Zo kan er snel ingegrepen worden, terwijl de patiënt toch in zijn vertrouwde omgeving kan verblijven. Een Belgisch consortium van Byteflies, nexuzhealth, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Leuven Kankerinstituut en UZ Leuven wil met OncoCare@Home het aantal ziekenhuisopnames met 10% verminderen én de levensverwachting en -kwaliteit van de patiënten gevoelig verhogen. Het project kwam tot stand dankzij de speerpuntcluster flanders.healthTech en VLAIO. 

Telemonitoring kan de levensverwachting van kankerpatiënten gevoelig verhogen en (her)opname in het ziekenhuis helpen voorkomen. (Beeld: © Byteflies)

Constante monitoring, ook van thuis uit, zou van grote meerwaarde kunnen zijn in het behandelingstraject van kanker, zowel voor de patiënt als voor het medisch team. Telemonitoring kan de levensverwachting van kankerpatiënten gevoelig verhogen en (her)opname in het ziekenhuis helpen voorkomen. Via een constante opvolging en communicatie met verschillende zorgprofessionals kan er sneller gereageerd worden op eventuele neveneffecten van de behandeling of op andere factoren, zoals infecties die een gevaar kunnen betekenen voor de patiënt.

OncoCare@Home: complementaire expertise

Een consortium tussen specialist in wearables Byteflies, expert in elektronische patiëntendossiers nexuzhealth, het Leuven Kankerinstituut, UZ Leuven en Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen zal de structurele thuismonitoring OncoCare@Home uitrollen. De partners zetten hun complementaire expertise in om een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen op maat van de patiënt én zorgprofessional. Daarbij krijgen ze de steun van Flanders Innovation en Entrepreneurship (VLAIO) dat het project met 1 miljoen euro ondersteunt.

Hans Danneels, co-CEO Byteflies: “We zijn heel blij dat we met deze partners aan de slag kunnen om de prognose en levenskwaliteit van kankerpatiënten mee te helpen verbeteren. In eerste instantie gaan we ons richten op de ontwikkeling van een systeem op maat van het diverse ziektebeeld dat een kankerpatiënt vertoont tijdens zowel de behandelingsfase als de herstelperiode. Wij kijken daarvoor naar een gebruiksvriendelijke oplossing die de vorm van een slimme pleister zal hebben die de patiënt op zich kleeft en waarmee zijn waarden 24/7 gemonitord worden. Dit systeem heeft bij andere chronische aandoeningen zijn meerwaarde al bewezen, zowel qua gebruiksgemak voor de patiënt als specialisten en ziekenhuispersoneel.”

Nexuzhealth – dat vandaag het grootste patiëntenportaal in Vlaanderen beheert – zal de gegevens die via de slimme pleister verzameld worden, importeren en verwerken in het elektronisch patiëntendossier. Dat wordt gedeeld met de behandelende artsen en zorgteams in het ziekenhuis en de eerste lijn. Zo kunnen de gegevens vanuit de thuissituatie samen met de medische voorgeschiedenis van de patiënt geïnterpreteerd worden.

Gertie Delande, CEO nexuzhealth: “Onze toegevoegde waarde ligt in onze technische expertise: het opzetten van platformen en het capteren en verwerken van data om tot een patiëntgerichte en gebruiksvriendelijke oplossing te komen. Door de data van zo’n slimme pleister te integreren in onze patiëntendossiers gaan we de zorgverleners nog beter kunnen ondersteunen om snelle en accurate analyses te maken, wat uiteraard de kwaliteit van de zorg ten goede komt. En met dit project zetten we meteen ook een belangrijke stap in onze toekomstvisie – om samen met strategische partners de digitale zorg te optimaliseren.”

Nexuzhealth heeft dan ook de ambitie om zijn technologie te koppelen aan de workflows van het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, de grootste thuiszorgspeler van Vlaanderen.

Wim Allemeersch, algemeen directeur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen: “Wij ondersteunen vaak mensen met kanker wanneer zij thuis verder herstellen. Het zou een heel grote meerwaarde zijn voor onze teams om constante metingen van die patiënten te hebben. Om hun toestand nog beter en sneller te kunnen inschatten.”

Nevenwerkingen opvolgen

De klinische proeven voor OncoCare@Home zullen gebeuren binnen UZ Leuven en het Leuven Kankerinstituut (LKI), een referentie in kankerbehandelingen in ons land.

Als we neveneffecten sneller kunnen detecteren en beter opvolgen via telemonitoring, dan kunnen we niet alleen de levenskwaliteit, maar ook de levensverwachting van sommige kankerpatiënten verbeteren.
Prof. dr. Michel Delforge, hematoloog in UZ Leuven en voorzitter van het LKI

Prof. dr. Michel Delforge, voorzitter van het LKI: "De huidige kankerbehandelingen worden almaar doeltreffender, maar vaak moeten ze langdurig worden gegeven en elke behandeling kan specifieke nevenwerkingen hebben. Sommige van die nevenwerkingen zijn vervelend, andere kunnen gevaarlijk zijn. Denk maar aan infecties of cardiale toxiciteit. Als we neveneffecten sneller kunnen detecteren en beter opvolgen via telemonitoring, dan kunnen we niet alleen de levenskwaliteit, maar ook de levensverwachting van sommige kankerpatiënten verbeteren."

De partners zullen zich dit jaar richten op de ontwikkeling van de monitoringsoplossing om in 2023 de testfase te kunnen starten. De ambitie is om tegen 2027 zo’n 10 000 patiënten in België op te volgen met OncoCare@Home.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023