Pellenbergse leerlingen lopen vanaf 2024-2025 school in een kasteel op de ziekenhuiscampus

4 maart 2022
De gemeentelijke basisschool van Pellenberg verhuist in 2024 naar het kasteel de Maurissens op de ziekenhuiscampus in Pellenberg. KU Leuven, UZ Leuven en de gemeente Lubbeek zetten hiermee de verdere vermaatschappelijking van de site in. Ze sloten daarover op vrijdag 4 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst.

Het leegstaande kasteel de Maurissens op de ziekenhuiscampus van Pellenberg krijgt nieuw leven ingeblazen. KU Leuven, UZ Leuven en de gemeente Lubbeek slaan de handen in elkaar: de gemeentelijke kleuter- en basisschool van Pellenberg verhuist in 2024 naar het kasteel. Alle partijen ondertekenden op vrijdag 4 maart een samenwerkingsovereenkomst en een erfpachtovereenkomst, zodat de nodige werken aan het kasteel snel van start kunnen gaan.

Toekomstvisie voor Pellenberg

KU Leuven en UZ Leuven stellen, krachtens deze overeenkomsten, het kasteel en een gedeelte van hun ziekenhuissite ter beschikking van de gemeente Lubbeek. Die zal het kasteel met respect voor de erfgoedwaarde renoveren en een losstaande nieuwbouw bijbouwen, waarbij zij kan rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.

De plannen voor het kasteel kaderen binnen een strategische samenwerking tussen KU Leuven, UZ Leuven en de gemeente Lubbeek om van de ziekenhuissite van Pellenberg een veelzijdige campus in het groen te maken. Een studiebureau nam de voorbije jaren de mobiliteit op en rond de campus onder de loep, om ook met bijkomend schoolverkeer op de campus een veilige omgeving te garanderen voor fietsers, voetgangers, wagens en de schoolbus. Als gevolg van die studie investeren KU Leuven, UZ Leuven en de gemeente Lubbeek in ondersteunende infrastructuur, zoals de heraanleg van het park en een nieuwe randparking, vlakbij de inrit van de campus. De parking zal aansluiten op de knooppunten van het lokale wandelnetwerk. Tegelijk komen er nieuwe wandelpaden tussen de parkings en het kasteel.  

De samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om de vermaatschappelijking van de ziekenhuissite verder te zetten. Zo bekijken de partners waar er in een volgende fase op de campus ook een sporthal kan worden gebouwd. 

“We ontwikkelen samen een integrale toekomstvisie voor de ‘vermaatschappelijking’ van campus Pellenberg. Het onderbrengen van de school van Pellenberg in het kasteel de Maurissens is een eerste belangrijke stap. Deze ziekenhuissite ontpopt zich met de steun van de gemeente Lubbeek tot een toegankelijke, veelzijdige campus in het maatschappelijk weefsel van het dorp”, zegt prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. 

“Met de komst van de gemeenteschool krijgt het kasteel de Maurissens een herbestemming in lijn met het verleden. Het kasteel was decennia lang voor velen bekend als de thuishaven voor de opleidingen van het HIVA en Lucina. Honderden cursisten kregen hier een opleiding in de sector van veiligheid, milieu en welzijn. Ze werden preventieadviseur, veiligheidscoördinator, milieucoördinator. Na het vertrek van Lucina in 2012 werd het kasteel gebruikt voor interne opleidingen. Straks mag het kasteel de jongsten onder ons aan het begin van hun opleiding verwelkomen in een inspirerende omgeving”, zegt prof. Wim Desmet, algemeen beheerder van de KU Leuven.

“Dit project kadert volledig in de beleidsvisie van ons bestuur. We dragen als bestuur zowel de natuur als gebouwen met erfgoedwaarde in ons hart. Aan dit kasteel dan nog een educatieve bestemming kunnen geven, volledig omringd door groen, maakt me niet alleen als burgemeester maar ook als pedagoog en papa bijzonder blij. We geloven in de vermaatschappelijking van deze site en onze samenwerking hierrond met UZ Leuven en KU Leuven. We zullen hier ongetwijfeld, ook op langere termijn, nog mooie projecten kunnen realiseren die onze inwoners en alle gebruikers van de site ten goede zullen komen", zegt Theo Francken, burgemeester van Lubbeek.

“We geloven sterk in de pedagogische meerwaarde van onderwijs te krijgen in een prikkelarme, groene omgeving. We leggen als bestuur de focus op kwaliteitsvol onderwijs, niet alleen inhoudelijk maar ook naar leeromgeving en infrastructuur toe. Zo zullen we ook nog een buitenklas maken in het park. Door deze investeringen in het park en de gebouwen wordt de ziekenhuissite meer betrokken bij het dorpsleven van Pellenberg. De verhuis van de huidige school naar de site geeft ook nieuwe opportuniteiten voor het centrum van Pellenberg. We willen daar een warme dorpskern realiseren waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten", zegt An Wouters, Schepen van Onderwijs van Lubbeek.

Laatste aanpassing: 9 augustus 2022