Nieuwe studie brengt in kaart welke gezondheidsfactoren het mannelijk testosterongehalte beïnvloeden

31 augustus 2023
Baanbrekend internationaal onderzoek waaraan UZ Leuven meewerkte, levert belangrijke inzichten op over de complexe relatie tussen hormonen en de gezondheid van mannen.

De studie put uit een omvangrijke dataset van 25.000 mannen verdeeld over 11 diverse patiëntengroepen wereldwijd, en geeft zo meer inzicht over hoe factoren zoals leeftijd, levensstijl en medische aandoeningen het testosterongehalte van mannen beïnvloeden. Professoren Leen Antonio en Dirk Vanderschueren, beiden werkzaam als specialist binnen het vakgebied endocrinologie in UZ Leuven, werkten mee aan de internationale Androgens in Men Study.

Bevindingen

De onderzoekers stelden onder andere vast dat het testosterongehalte over het algemeen stabiel bleef bij mannen van 17 tot 70 jaar. Bij mannen boven de 70 jaar werd een aanzienlijke daling waargenomen, wat vragen oproept over de testiculaire functie bij oudere mannen en mogelijke gezondheidsimplicaties.

Prof. dr. Leen Antonio: “We zagen dat er, behalve leeftijd, nog verschillende andere factoren het gehalte aan testosteron beïnvloeden: obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten dragen bij aan een lager testosteron. Ook mannen in een vaste relatie of die vroeger gerookt hebben, hebben lagere testosteronniveaus.”

Deze immense dataset biedt enorme mogelijkheden om in detail te bestuderen welke gezondheidsfactoren een invloed hebben op het testosterongehalte van mannen.

Prof. dr. Dirk Vanderschueren: “Het was een huzarenstukje om de gegevens van 25.000 mannen wereldwijd samen te brengen. Ons aandeel in het onderzoek was het aanleveren van geanalyseerde gegevens over testosteron en gezondheid van een groot aantal Europese mannen, waaronder zo’n 300 mannen uit het Leuvense. Deze immense dataset biedt enorme mogelijkheden om in detail te bestuderen welke gezondheidsfactoren een invloed hebben op het testosterongehalte van mannen.”

De bevindingen hebben brede implicaties voor zowel medisch onderzoek als klinische praktijk. Door het identificeren van verschillende sleutelfactoren kan er toegewerkt worden naar meer gerichte interventies en verbeterde gezondheidszorgpraktijken voor mannen.

Het onderzoek werd geleid door de Universiteit van West-Australië, en gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Internal Medicine.

Laatste aanpassing: 4 september 2023