Intelligent echografietoestel verbetert diagnose eierstokkanker

14 februari 2017

Ieder jaar krijgen zo’n duizend Belgische vrouwen de diagnose van eierstokkanker te verwerken. Dat was twintig jaar geleden reden genoeg voor prof. dr. Dirk Timmerman van de dienst gynaecologie en verloskunde om de internationale onderzoeksgroep IOTA (International Ovarian Tumour Analysis) op te richten. Met een team van Leuvense experts, onder wie ook biostatistici en ingenieurs, ontwikkelde professoren Dirk Timmerman en Ben Van Calster het ondertussen wijdverbreide ADNEX-model.

 

Het intelligent echografietoestel voor de diagnose van eierstokkanker

Het intelligent echografietoestel voor de diagnose van eierstokkanker

 

 

Wat is ADNEX?

“ADNEX moet gezien worden als een diagnosemodel dat via een soort van checklist de arts helpt bepalen wat de aard van de tumor is waarmee we te maken hebben,” aldus professor Timmerman. “Het model is gebaseerd op data over eierstokgezwellen bij ongeveer zesduizend vrouwen, waarbij het in tweeduizend gevallen ook om kanker ging. In de beginjaren konden IOTA-modellen enkel goedaardige van kwaadaardige gezwellen onderscheiden. Het nieuwe ADNEX-model werd aangepast aan de laatste ontwikkelingen.  Nu kunnen we al onderscheid maken tussen goedaardig, borderline, stadium I kanker, stadium II-IV kanker, of metastatische tumoren.”

ADNEX  zorgt er niet alleen voor dat de kans op genezing gevoelig verhoogt, bovendien kan ADNEX artsen heel snel helpen bepalen of een ingreep al dan niet aan de orde is. Prof. dr. Timmerman: “Als we zien dat het om een goedaardig gezwel gaat, moet niet altijd een operatie volgen of is een kijkoperatie via de navel van de patiënt vaak voldoende. Dat bespaart de patiënt heel wat leed en het gezondheidszorgbudget heeft ook baat bij het vermijden van onnodige ingrepen.”

Toestel begeleidt arts

Nu ADNEX geïntegreerd is in een nieuwe generatie van intelligente echografietoestellen, wordt het proces van diagnose nog veel efficiënter. “Tot voor kort moesten artsen die ADNEX wilden toepassen, immers vertrouwen op een app die ze via hun smartphone of via de IOTA website raadpleegden. Daarbij bestond toch een kans op onvolledige ADNEX-analyses. Nu begeleidt het echografietoestel de arts als het ware doorheen het ganse proces. Bovendien registreert het toestel elke stap van het proces, zodat je op het einde met een complete, solide dataset kan werken, die gelijk is aan gegevens van alle andere patiënten die met hetzelfde toestel behandeld zijn”, duidt professor Timmerman.

Al die nieuwe inzichten in één toestel betekent een niet te onderschatten vooruitgang voor de zogeheten ‘evidence-based’ geneeskunde
Prof. dr. Dirk Timmerman - gynaecoloog

Technologie als bondgenoot

“Zelfs in een specifiek onderzoeksgebied als het onze zien we dat er jaarlijks gigantisch veel nieuwe onderzoeken en case studies worden gepubliceerd. Het is onmogelijk voor een arts of zelfs een team om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Maar als al die nieuwe inzichten nu in één toestel samenkomen, dan betekent dat een niet te onderschatten vooruitgang voor de zogeheten ‘evidence-based’ geneeskunde. Diagnoses hangen immers niet enkel meer af van het oordeel van een individuele arts, maar worden gesteld met behulp van gegevens van duizenden patiënten. Bovendien wordt het model steeds verder gestroomlijnd naarmate we over meer patiëntendossiers beschikken. Technologie is een ware bondgenoot geworden, die ons toelaat veel nauwkeuriger en up-to-date tewerk te gaan”, besluit professor Timmerman. 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 16 maart 2023