European University Hospital Alliance (EUHA) bespreekt Europees gezondheidsbeleid tijdens vijfde ledenvergadering

19 december 2019
Op 4 december organiseerde de European University Hospital Alliance zijn vijfde ledenvergadering in het hôpital Saint-Louis, AP-HP, in Parijs. Twee keer per jaar komen de CEO’s van de EUHA bij elkaar.

Een van de doelen van de EUHA is om het Europese gezondheidsbeleid op een duurzame manier mee vorm te geven. Daarom werd tijdens deze vijfde ledenvergadering dat beleid besproken met de Europese Commissie. Onder meer de rol die universitaire ziekenhuizen spelen in het vertalen van wetenschap naar klinische praktijk, de digitale transformatie van de gezondheidszorg, de European Health Data Space, de Europese referentienetwerken en duurzaamheid van de gezondheidszorg werden besproken. 

Daarnaast werden de Articles of Association goedgekeurd. Die schetsen de bestuursstructuur en de werkwijzen van de EUHA en zullen gebruikt worden om te alliantie verder formeel vorm te geven. Verder werd besloten om in 2020 het strategische plan van de EUHA uit te werken. Ten slotte werden de werkplannen goedgekeurd voor het pas in het leven geroepen Digital Health and Data Network en de oprichting van het Clinical Leadership Development Programme. Dat programma wil inzetten op effectief leiderschap en leiderschapsontwikkeling van artsen op hoog niveau als hefboom om de uitdagingen waar onze gezondheidszorgsystemen momenteel voor staan het hoofd te bieden. Het programma was een initiatief van UZ Leuven (Marc Verschueren, dienst ontwikkeling en opleiding). 

EUHA zal een samenwerking opstarten om Responsible Research and Innovation (RRI) in de universitaire ziekenhuizen te bevorderen. RRI bevordert een verantwoordelijke en transparante houding binnen organisaties, met een directe impact op de kwaliteit van de diensten van het ziekenhuis en op onderzoeksresultaten. EUHA streeft ernaar een drijvende kracht te zijn achter verantwoordelijk onderzoek en innovatie en om bij te dragen aan het globale discours over dat onderwerp.

Over de EUHA

De European University Hospital Alliance werd in 2017 gevormd met de medewerking van negen leidende universiteitsziekenhuizen in Europa met een bewezen uitmuntendheid in gezondheidszorg, educatie en onderzoek. De EUHA wil de kwaliteit van zorg op Europees niveau verbeteren en samen werken aan innovatie. De leden willen een actieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van de Europese gezondheidszorg, van elkaar leren om de resultaten voor patiënten te optimaliseren en hun inspanningen combineren om onderzoek van hoge kwaliteit na te streven. 

Laatste aanpassing: 8 januari 2021