Delen van medische gegevens tussen ziekenhuizen

24 december 2019

Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Zorgverleners in nexuzhealth-ziekenhuizen delen het medisch dossier van patiënten elektronisch. Dat zorgt voor een betere zorgcontinuïteit: patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te doen en het vermijdt dubbele onderzoeken of fouten die kunnen ontstaan door ontbrekende informatie. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een zo volledig mogelijk dossier van hun patiënten bij te houden, in het belang van de patiënt.

 

 

 

Verpleegkundige bekijkt het elektronisch dossier van een patiënt

Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier.

 

 

 

 

Strenge toegangscontrole

De nexuzhealth-ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, hanteren daarbij een heel strenge toegangscontrole. Enkel zorgverleners die direct bij de zorg betrokken zijn, hebben toegang tot het medisch dossier. Daarbij speelt de functie van de zorgverlener een belangrijke rol, bijvoorbeeld of het om een arts, verpleegkundige of apotheker gaat, maar ook andere elementen bepalen minutieus wie wel of niet betrokken is bij de zorg en daarom op dat moment toegang nodig heeft tot bepaalde delen van het dossier. 

Registratie van elke inzage

Elke persoon die in het medisch dossier kijkt, is zoals iedere ziekenhuismedewerker gebonden aan het beroepsgeheim. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. Dat levert soms een grote hoeveelheid aan registraties op, maar soms gaat het ook om personen die maar heel kort betrokken waren bij een behandeling, bijvoorbeeld de persoon die een chemogeneesmiddel klaarzet of de persoon die de patiënt van zijn kamer naar de operatiezaal rijdt. Ook zij staan geregistreerd, maar hebben slechts toegang tot die fractie van het medisch dossier die nodig is voor hun taak. Gegevens kunnen dus enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Patiënten krijgen bij het aanmaken van hun nexuzhealth-dossier informatie over het delen van die gezondheidsgegevens. Je vindt ook info over het patiëntendossier en je privacy in de brochure ‘Raadpleging en opname in het ziekenhuis’. 

 

 

 

PDF
Raadpleging en opname in UZ Leuven
PDF - 704.32 Kb (Andere talen:  EN / FR)
Laatste aanpassing: 24 januari 2020