Aanstelling drie medische diensthoofden

15 december 2019

Het bestuurscomité stelde in 2019 drie nieuwe diensthoofden aan.

Dr. Jean-François Daisne begon op 1 september 2019 als diensthoofd radiotherapie-oncologie. Hij volgde prof. dr. Sandra Nuyts op, die tot dan waarnemend diensthoofd was.

Prof. dr. Lieven Moke volgde op 1 oktober prof. dr. Guy Molenaers op als diensthoofd orthopedie.

Prof. dr. Gunnar Buyse was al waarnemend diensthoofd kindergeneeskunde en werd aangesteld tot diensthoofd.

vlnr. prof. dr. Gunnar Buyse, dr. Jean-François Daisne en prof. dr. Lieven Moke

Radiotherapie-oncologie

Het bestuurscomité stelde dr. Jean-François Daisne aan tot medisch diensthoofd radiotherapie-oncologie. Sinds 1 september 2019 vervangt hij prof. dr. Sandra Nuyts, die tot dan waarnemend diensthoofd was.

Dokter Daisne studeerde geneeskunde aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en specialiseerde er zich in de radiotherapie-oncologie. In die medische specialisatie behaalde hij in 2005 zijn doctoraat.

In 2008 bekwaamde hij zich in de stereotactische radiochirurgie aan de universiteit Parijs VI. Verder volgde hij een opleiding in medisch management (ULB).

Sinds 2014 is dr. Daisne diensthoofd van de afdeling radiotherapie-oncologie van CHU-UCL-Namur. Daarnaast is hij ook extern consulent voor radiotherapie-oncologie en radiochirurgie in diverse andere ziekenhuizen.

Dokter Daisne is voorzitter van de Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie. Hij zetelt daarnaast in verschillende andere verenigingen, waaronder de Belgian Association for Neuro-Oncology (BANO), en is verbonden aan het Kenniscentrum – Centre d’Expertise (KCE) voor hoofd-halskanker en radiotherapie.

Orthopedie

Het bestuurscomité stelde in zijn vergadering van 16 september 2019 prof. dr. Lieven Moke aan tot medisch diensthoofd orthopedie. Dit in opvolging van prof. dr. Guy Molenaers, die zijn mandaat als diensthoofd beëindigde op 1 oktober 2019.

Professor Moke behaalde het diploma van arts in 2004 aan de KU Leuven. Daarna specialiseerde hij zich in de orthopedie met bijzondere aandacht voor de reconstructieve wervelkolomchirurgie, onder meer in UZ Leuven en in het Institut Calot te Berck-sur-Mer (Frankrijk). In 2010 rondde hij zijn specialisatie orthopedie af.

Hij behaalde in 2014 in Luzern (Zwitserland) een erkenning als Eurospine certified Spine Specialist.

Vervolgens behaalde hij in 2018 aan de KU Leuven zijn doctoraat. Aan de Harvard Medical School (Boston, VS) behaalde hij in 2019 een postgraduaat als HMS Scholar in Surgical Leadership.

Sinds 2010 is prof. dr. Lieven Moke verbonden aan UZ Leuven als kliniekhoofd orthopedische heelkunde, met bijzondere expertise in misvormingen van de wervelkolom. Hij is lid van diverse zorgprogrammateams in het ziekenhuis.

Prof. dr. Lieven Moke is sinds 2014 ook aan de KU Leuven verbonden, onder meer als coördinator van het IORT (Institute for Orthopaedic Research and Training, Departement Ontwikkeling en Regeneratie) en sinds 2018 als plaatsvervangend docent aan de Faculteit Bewegingswetenschappen en Revalidatie. Vanaf het academiejaar 2019-2020 is hij ook docent aan de Faculteit Geneeskunde.

Kindergeneeskunde

Het bestuurscomité heeft in zijn vergadering van december 2019 prof. dr. Gunnar Buyse aangesteld als medisch diensthoofd kindergeneeskunde. Professor Buyse was al waarnemend diensthoofd sinds het najaar 2017. Toen verving hij prof. dr. Chris Van Geet, naar aanleiding van haar aanstelling tot vicerector aan de KU Leuven.

Professor Gunnar Buyse behaalde het diploma dokter in de geneeskunde aan de KU Leuven in 1993. In 1998 behaalde hij zijn doctoraat in de medische wetenschappen.

Ondertussen specialiseerde hij zich aan de KU Leuven in de kindergeneeskunde en -neurologie met onder andere verblijven in Pittsburgh en Washington (USA).

Hij volgde ook opleidingen ziekenhuisbeleid en -management aan de KU Leuven en de Harvard Business School, Boston.

Professor Buyse werkt sinds 1993 in UZ Leuven op de dienst kindergeneeskunde. Tussen 2015 en eind 2017 was hij als klinisch operationeel verantwoordelijke lid van het directiecomité.

Zijn klinische activiteiten bestrijken het volledige domein van neurologische aandoeningen bij kinderen. Professor Buyse heeft uitgebreide ervaring op het vlak van translationeel en klinisch onderzoek. Zo is hij onder meer betrokken bij klinische studies inzake de ziekte van Duchenne.

Hij heeft ook een aanstelling aan de KU Leuven als gewoon hoogleraar op de faculteiten Geneeskunde en Bewegings- en Revalidatiewetenschappen.

Laatste aanpassing: 16 november 2020