Organisatie dienst neonatologie

Op de afdeling werken heel wat mensen in verschillende functies. Om het voor u te verduidelijken volgt hierna een kort overzicht.

De artsen

Op de afdeling werken meerdere geneesheerspecialisten in opleiding, gewoonlijk 'assistenten' genoemd. Dit zijn artsen die al enkele jaren een opleiding tot kinderarts volgen. Elke arts is verantwoordelijk voor een aantal kindjes. De arts onderzoekt dagelijks alle kindjes die hem toegewezen zijn en past voeding en therapie aan. Daarnaast worden de kindjes ook onderzocht door en besproken met de supervisor die samen met de assistent dagelijks een zaalronde doet. De supervisor is een kinderarts gespecialiseerd in de zorg voor de pasgeborene (neonatoloog).

Aangezien dit een intensieve afdeling is en de kindjes dag en nacht zorgen nodig hebben, is er ook 's nachts een arts (assistent) permanent op de afdeling aanwezig en is een supervisor onmiddellijk oproepbaar. De assistenten werken in een beurtrolsysteem met avond- en nachtdienst. Daarom is het ook niet altijd dezelfde assistent die overdag voor uw kindje zorgt.

Zo nodig kunnen ook andere specialisten van het ziekenhuis voor advies bij uw kindje geroepen worden (kinderchirurg, kindercardioloog, kinderneuroloog, enz.).

De verpleegkundigen

Op deze afdeling werken een negentigtal verpleegkundigen. Hoewel het vaak niet eenvoudig is, streven we ernaar uw kindje meerdere dagen na elkaar door dezelfde verpleegkundige te laten verzorgen, zodat die uw kindje en zijn gewoontes goed kan leren kennen. Er is ook altijd een verantwoordelijke verpleegkundige aanwezig (meestal de hoofdverpleegkundige of een adjunct-hoofdverpleegkundige) die mee de organisatie van de dienst behartigt.

Andere medewerkers

Enkele andere medewerkers zijn niet permanent op de afdeling aanwezig, zoals de sociaal werkster, de pastoraal werkster en de kinesitherapeute. Zij komen geregeld op de afdeling en staan tot uw beschikking.

Onderzoeken worden zoveel mogelijk ter plaatse uitgevoerd zoals echografieën, radiografieën, echocardiologisch onderzoek, EEG, oogonderzoek, wiegedoodrisico-evaluatie, enz. Dit zijn technische onderzoeken waarvan men u de betekenis en de draagwijdte voor uw kindje op het gepaste moment zal uitleggen. Ook de artsen en de verpleegkundigen die deze onderzoeken uitvoeren, zal u op de afdeling ontmoeten.

Het team

Diensthoofd:

 • Prof. dr. Gunnar Naulaers

Medische staf:

 • Prof. dr. Veerle Cossey
 • Prof. dr. Anne Debeer
 • Dr. An Eerdekens
 • Dr. Maissa Rayyan
 • Dr. Liesbeth Thewissen
 • Prof. dr. Christine Vanhole

Hoofdverpleegkundige:

 • Ingrid Deroover

Adjunct-hoofdverpleegkundigen:

 • Ingrid Bervoets
 • Valerie De Cock
 • Evi Boyen
 • Jan Verbist
 • Marco Vrancken

Sociaal werkster:

 • Inge Droesbeke

Kinesitherapeute:

 • Sofie Vuylsteke

Pastorale werksters:

 • Ria Cokelaere
Laatste aanpassing: 24 januari 2020