Dialeeskrant

In de nieuwsbrief van het niercentrum vindt u nuttige tips, boeiende artikels, leuke weetjes, mooie verhalen en andere interessante informatie.

Elk jaar maken we 3 à 4 Dialeeskranten voor - maar ook mét  - onze patiënten.

Hebt u graag een papieren krant? Vraag een exemplaar aan de zorg- of verpleegkundige op de raadpleging.