Necrotiserende autoimmune myopathie (NAM)

Immuun-gemedieerde necrotiserende myopathie (IMNM), NAM, IMNM
Inflammatoire myopathie (zoals polymyositis, dermatomyositis en inclusion body myositis), met verlies van spiervezels zichtbaar op spierbiopsie, zonder dat dit gepaard gaat met tekens van ontsteking.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van de ziekte van necrotiserende myopathie zijn:

 • Subacuut optredende spierpijn- en stijfheid, in bekken- en schoudergordel.
 • Spierzwakte in bekken- en schoudergordel.
 • CK-stijging.

Oorzaken en risicofactoren

 • Er wordt gedacht dat een auto-immune reactie tegen de spiervezels de ziekte veroorzaakt.
 • Necrotiserende myopathie kan voorkomen bij patiënten die een statine gebruiken, bij bepaalde tumoren (als paraneoplastisch fenomeen) of bij sommige bindweefselziekten.

Necrotiserende myopathie behoort tot de immuun-gemedieerde myopathieën. Het gebruik van statines kan aspecifieke spiertoxiciteit uitlokken met spierpijn en krampen, maar kan ook een immuun-gemedieerde ernstigere necrotiserende myopathie uitlokken. Men kan dan antistoffen terugvinden tegen het enzyme dat door het statine geïnhibeerd wordt (anti HMGcoA reductase antistoffen).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Corticosteroïden
 • Immunosuppressiva
 • Plasmafarese
 • Symptomatische behandelingen voor spierkrampen
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021