Symptomen

De meest voorkomende symptomen van de ziekte van necrotiserende myopathie zijn:

 • Subacuut optredende spierpijn- en stijfheid, in bekken- en schoudergordel.
 • Spierzwakte in bekken- en schoudergordel.
 • CK-stijging.

Oorzaken en risicofactoren

 • Er wordt gedacht dat een auto-immune reactie tegen de spiervezels de ziekte veroorzaakt.
 • Necrotiserende myopathie kan voorkomen bij patiënten die een statine gebruiken, bij bepaalde tumoren (als paraneoplastisch fenomeen) of bij sommige bindweefselziekten.

Necrotiserende myopathie behoort tot de immuun-gemedieerde myopathieën. Het gebruik van statines kan aspecifieke spiertoxiciteit uitlokken met spierpijn en krampen, maar kan ook een immuun-gemedieerde ernstigere necrotiserende myopathie uitlokken. Men kan dan antistoffen terugvinden tegen het enzyme dat door het statine geïnhibeerd wordt (anti HMGcoA reductase antistoffen).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Corticosteroïden
 • Immunosuppressiva
 • Plasmafarese
 • Symptomatische behandelingen voor spierkrampen
 • Kinesitherapie
 • Multidisciplinaire zorg

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Zenuwgeleidingsonderzoek en naald-EMG
 • Bloedname met CK-bepaling, Anti HMGcoA reductase antistoffen, auto-immune screening.
 • Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.