Erfelijke borstkanker

Borstkanker - erfelijke variant
Ongeveer 20% van de vrouwen met borstkanker heeft een familiale vorm, die mogelijk wordt veroorzaakt door een afwijking in het erfelijk materiaal.

Afspraken

Kans op borstkanker

Het risico voor een vrouw om borstkanker te krijgen gedurende haar leven, is gemiddeld 1 op 9.

 • Familiaal voorkomen van borstkanker
  Bij ongeveer 20% van de vrouwen met borstkanker, komt borstkanker frequenter voor in de familie dan verwacht wordt op basis van toeval. We spreken dan van een familiale vorm van borstkanker.
 • Erfelijke borstkanker
  Bij 2% van de vrouwen met borstkanker, wordt er een duidelijke erfelijke oorzaak gevonden. Deze erfelijke borstkanker heeft een duidelijk opspoorbare genetische oorzaak, bijvoorbeeld een fout in BRCA1- of BRCA2-gen, of CHEK2-gen.

De families waarin geen genetisch defect wordt gevonden (18%), hebben mogelijk toch een erfelijke oorzaak in een gen dat nog niet gekend is en dus niet opspoorbaar is. Dit is meestal het een gevolg van een samenloop van omstandigheden (deels toeval, deels milde genetische aanleg, deels omgevingsfactoren).

Verhoogd risico

Vrouwen die de genetische afwijking van hun ouders erven, krijgen niet altijd borstkanker, maar hebben wel een verhoogd risico op borstkanker, eierstokkanker en eileiderkanker.

Indicaties van erfelijke aanleg:

 • Borst-, eierstok- of eileiderkanker bij meerdere eerste- en tweedegraadsverwanten zoals moeder, zus of grootmoeder.
 • Borstkanker op relatief jonge leeftijd (-40 jaar)
 • Kanker in beide borsten
 • Combinaties van borst-, eierstok- en eileiderkanker
 • Borstkanker bij mannelijke verwanten

De kans dat het om een sterke erfelijke aanleg gaat, wordt groter naarmate er meer van bovenstaande kenmerken aanwezig zijn. Tegelijk neemt de kans toe dat de verantwoordelijke genetische afwijking gevonden wordt.

Hoe verloopt overerving

Als één van de ouders een erfelijke aanleg heeft voor borstkanker, heeft elk kind – jongen of meisje – 50% kans om deze aanleg te erven.

Overerving van borstkanker: elk kind heeft 50% kans om de aanleg te erven, ook als de vader drager is

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 15 mei 2024