Resultaten

De aanwezigheid van CHEK2 leidt enkel tot een verhoogd risico op borstkanker. Het risico om tijdens het leven borstkanker te krijgen, hangt af van het familiaal voorkomen van borstkanker:

  • 30 tot 40% bij familiale belasting
  • 20 tot 25% zonder duidelijke familiale belasting

Bij mannen: licht verhoogde kans op prostaatkanker.

Uitvoering

Een CHEK2-test wordt altijd samen met een test op mutaties in BCRA1 en BCRA2 uitgevoerd.

Meer informatie

Snel naar