CHEK2 genetische test

DNA-onderzoek om na te gaan of u drager bent van een afwijking in het CHEK2-gen, dat wordt geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker.

Resultaten

De aanwezigheid van CHEK2 leidt enkel tot een verhoogd risico op borstkanker. Het risico om tijdens het leven borstkanker te krijgen, hangt af van het familiaal voorkomen van borstkanker:

  • 30 tot 40% bij familiale belasting
  • 20 tot 25% zonder duidelijke familiale belasting

Bij mannen: licht verhoogde kans op prostaatkanker.

Uitvoering

Een CHEK2-test wordt altijd samen met een test op mutaties in BCRA1 en BCRA2 uitgevoerd.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020