Microtia

Aangeboren ontwikkelingsstoornis van de oorschelp, waardoor deze kleiner is, een afwijkende vorm heeft of zelfs helemaal afwezig is. Vaak is ook de gehoorgang niet tot ontwikkeling gekomen.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Gehoorverlies

Microtia gaat meestal gepaard met een gehoorverlies in het aangedane oor, enerzijds door de afwezige gehoorgang, anderzijds omdat er vaak ook afwijkingen zijn aan de gehoorbeentjes in het middenoor. Het gehoororgaan zelf werkt doorgaans wel normaal.

Behandelingen

Microtia wordt behandeld in een multidisciplinair team, waarbij zowel de diagnostische oppuntstelling van het gehoorverlies en de gehoorrehabilitatie, als de reconstructiemogelijkheden van de oorschelp aan bod komen.

Als een herstel van de vorm van de oorschelp gewenst is, kan er geopteerd worden voor een oorschelpreconstructie.

Over microtia

Microtia is zeldzaam (1/7000 geboorten) en komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes. Meestal is slechts 1 oor afwijkend, maar het kan ook aan twee kanten voorkomen.

Soms kan microtia gepaard gaan met andere afwijkingen, zoals bv. bij het Treacher Collins syndroom. Ook in afwezigheid van een syndroom, kan er een asymmetrie zijn in het gelaat door een minder ontwikkelde onderkaak.

Specialisten

Laatste aanpassing: 24 mei 2022