Medische stralingsfysica

Het competentiecentrum medische stralingsfysica zorgt voor de centrale coördinatie van de medische fysica-activiteiten en vormt een cruciale brugfunctie tussen het medische en het technologische luik. Onze medische stralingsfysici werken op de dienst radiologie, radiotherapie-oncologie en nucleaire geneeskunde.
Medische stralingsfysica

Verantwoordelijken

Opleidingen

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Medische stralingsfysica
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Laatste aanpassing: 8 november 2023