Medische stralingsfysica

Het competentiecentrum medische stralingsfysica zorgt voor de centrale coördinatie van de medische fysica-activiteiten en vormt een cruciale brugfunctie tussen het medische en het technologische luik. Onze medische stralingsfysici werken op de dienst radiologie, radiotherapie-oncologie en nucleaire geneeskunde.
Op deze pagina
Medische stralingsfysica