Jaarlijkse vakantie ASO's

Volgens het statuut heeft de ASO recht op een jaarlijkse vakantie: deze omvat 20 werkdagen per opleidingsjaar alsook de wettelijke feestdagen. Dit betekent dat wanneer de ASO werkt op een wettelijke feestdag, hiervoor een compensatiedag moet worden toegekend die geldt als extra vakantiedag. Dit betekent ook dat wanneer een wettelijke feestdag in een weekend valt, deze op een andere dag mag worden opgenomen.

In UZ Leuven bestaat de jaarlijkse vakantie uit 20 werkdagen + de wettelijke feestdagen + 2 extra verlofdagen per opleidingsjaar (ter compensatie voor de gewerkte dagen op een feestdag, onafhankelijk van het werkelijk aantal gewerkte dagen op een feestdag). Dit werd bekrachtigd door de Directie en de Raad Medische Diensthoofden. De dienstsecretariaten zijn hiervan op de hoogte.