Liesplastie

Herstellen van de vernauwde diepe beenslagader via een insnede in de lies en een lapje kunststof.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een liesplastie als uw diepe beenslagader (arteria profunda femoris) goed ontwikkeld is.

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.
 • De verpleegkundige zal vooraf uw beide liesregio's ontharen. 

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

Een liesplastie gebeurt meestal onder algemene verdoving. Uitzonderlijk wordt een ruggenprik toegediend waarmee alleen de benen worden verdoofd. De operatie duurt ongeveer 2 uur. 

 • Via een insnede in de lies wordt de beenslagader tot voorbij haar splitsing vrijgemaakt en geklemd.
 • Het bloedvat wordt geopend en de verkalkingen worden er uitgelepeld.
 • Daarna wordt de slagader opnieuw gesloten door middel van een lapje kunststof of biologisch weefsel, waardoor de slagader wat breder wordt.
 • Er wordt een wonddrain (buisje om wondvocht af te voeren) in het operatiegebied achtergelaten.
 • Vervolgens wordt de wonde gesloten.

Soms is het bloedvat zo ziek dat bovengenoemde techniek niet mogelijk is. Dan moet het zieke stuk vervangen worden door kunststof stuk (interponaat).

Liesplastie met lapje kunststof

Nazorg

U blijft ongeveer 5 dagen in het ziekenhuis, als er geen complicaties optreden. 

 • Na de operatie wordt u 's avonds al gestimuleerd om rechtop te zitten. U mag ook, na het bezoek van de arts, waarschijnlijk al iets lichts eten en drinken. 
 • De eerste dag na de operatie mag u al uit bed komen en een beetje wandelen. Dat kan u zelfstandig doen of met de hulp van een kinesitherapeut.
 • Om zwelling tegen te gaan, draagt u best  zoveel mogelijk een elastische steunkous en legt u best het been in hoogstand wanneer u rust.
 • Zodra de wonden droog zijn en u terug mobiel bent, kunt u naar huis.
 • De hechtingen kunnen een tweetal weken na de operatie door de huisarts verwijderd worden. 

Vacuümverband

Het is mogelijk dat u een vacuümverband krijgt om de wonde mooi te laten genezen, als de chirurg beslist dat dat voor u een meerwaarde is. Dit verband mag 7 dagen gesloten blijven en u mag dezelfde dingen doen als met een klassiek wondverband. 

Als u naar huis kunt, mag het vacuümverband na 7 dagen losgekoppeld en verwijderd worden. Het toestel is niet herbruikbaar. U mag het weggooien nadat u de batterijen heeft verwijderd. 

Een afbeelding van een vacuümverband vindt u hier.

Complicaties

Specifiek bij liesplastie

 • Nabloedingen door een lek van de naad tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat kunnen voorkomen. In dit geval is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • Zwelling van het geopereerde been gedurende enkele weken is normaal.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Praktische informatie

 • U mag douchen 2 dagen na de operatie. Een bad stelt u best enkele weken uit, totdat de wonde genezen is. 
 • U mag weer werken na 2 tot 4 weken.
 • Een rijverbod is van toepassing zolang de wonde open is en stram aanvoelt. 

 

Laatste aanpassing: 10 maart 2021