Liesplastie

Herstellen van vernauwde diepe beenslagader via lapje kunststof.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een liesplastie als uw diepe beenslagader (arteria profunda femoris) goed ontwikkeld is.

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

Een liesplastie gebeurt onder algemene narcose of onder ruggeprik waarbij alleen de benen worden verdoofd.

 • Via een insnede in de lies wordt de beenslagader tot voorbij haar splitsing vrijgemaakt en geklemd.
 • Het bloedvat wordt geopend en de verkalkingen worden er uitgelepeld.
 • Daarna wordt de slagader opnieuw gesloten.Daarbij wordt gebruik gemaakt van een lapje kunststof waardoor de slagader breder open komt.
 • Er wordt een wonddrain in het operatiegebied achtergelaten.
 • Vervolgens wordt de wonde gesloten.

Soms is het bloedvat zo ziek dat bovengenoemde techniek niet mogelijk is. Dan moet het zieke stuk vervangen worden door kunststof stuk (interponaat).

Nazorg

U blijft minstens 5 dagen in het ziekenhuis

 • De eerste dag na de operatie mag u al uit bed komen en een beetje wandelen. U wordt hierbij geholpen door een kinesist.
 • Om zwelling tegen te gaan, draagt u best zoveel mogelijk een elastische steunkous en legt u best het been in hoogstand wanneer u rust.
 • Zodra de wonden droog zijn en u terug mobiel bent, kunt u naar huis.

Complicaties

Specifiek bij liesplastie

 • Nabloedingen door een lek van de naad tussen de vaatprothese en het eigen bloedvat. In dit geval is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • De bypass kan na de operatie afgesloten raken. In sommige gevallen, afhankelijk van de oorzaak, kan dit probleem verholpen worden door een nieuwe operatie. Wanneer de bypass echter niet functioneert door ernstige atherosclerose van de eigen onderbeenslagaders, biedt een nieuwe operatie meestal geen oplossing.
 • Zwelling van het geopereerde been gedurende enkele weken is normaal.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020