Volledige reconstructie oorschelp wegens aplasie/traumatische amputatie (unilateraal en leeftijd < 18 jaar)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Volledige reconstructie oorschelp wegens aplasie/traumatische amputatie (unilateraal en leeftijd < 18 jaar)

  • Prestatienummer: 253261 + 250180 + 282704 + 157905

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 7

  • Versie: 6 juni 2023

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €150 €150
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €70 €70
Supplementen honoraria €0 €2305
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €105 €105
Medische hulpmiddelen €23 €23
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €348 €3178
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €48 €48
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €2305
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €105 €105
Medische hulpmiddelen €23 €23
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €181 €3011
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €7070 €7070
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €2145 €2145
Supplementen honoraria €0 €2305
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €220 €220
Medische hulpmiddelen €73 €73
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €9508 €12338
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020