Volledige reconstructie oorschelp wegens aplasie/traumatische amputatie (unilateraal en leeftijd < 18 jaar)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Volledige reconstructie oorschelp wegens aplasie/traumatische amputatie (unilateraal en leeftijd < 18 jaar)

  • Prestatienummer: 253261 + 250180 + 282704 + 157905

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 7

  • Versie: 13 oktober 2020

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €120 €120
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €70 €70
Supplementen honoraria €0 €2112
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €105 €105
Medische hulpmiddelen €23 €23
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €318 €2955
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €42 €42
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €2112
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €105 €105
Medische hulpmiddelen €23 €23
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €175 €2812
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €5320 €5320
Kamersupplementen €0 €525
Honoraria Honoraria €1973 €1973
Supplementen honoraria €0 €2112
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €220 €220
Medische hulpmiddelen €73 €73
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €7586 €10223
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020