Verwijderen keelamandelen/tonsillectomie/mygdalectomie (tot 18 jaar)

Geschatte kosten

  • Behandeling/ingreep: Verwijderen keelamandelen/tonsillectomie/mygdalectomie (tot 18 jaar)

  • Prestatienummer: 257401

  • Aard contact: Opname

  • Aantal dagen: 2

  • Versie: 17 november 2022

Hoe bent u verzekerd?

Belgische mutualiteit zonder verhoogde tegemoetkoming / normaal verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €36 €36
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €35 €35
Supplementen honoraria €0 €455
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €25 €25
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €96 €701
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Belgische mutualiteit met verhoogde tegemoetkoming / OMNIO verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €8 €8
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €5 €5
Supplementen honoraria €0 €455
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €25 €25
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €38 €643
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.
Patiënt zonder Belgische mutualiteit / niet verzekerd
Kosten patiënt voor een kamer
Gemeenschappelijk Eenpersoons
Verblijfskosten Verblijfskosten €1910 €1910
Kamersupplementen €0 €150
Honoraria Honoraria €670 €670
Supplementen honoraria €0 €455
Apotheekkosten (Para) farmaceutische kosten €100 €100
Medische hulpmiddelen €0 €0
Andere leveringen €0 €0
Diverse kosten €0 €0
Totale raming €2680 €3285
Deze raming is gebaseerd op de standaardbehandeling voor de gevraagde ingreep en is louter indicatief. Zij is niet bindend voor de uiteindelijke factuur. De factuur zal gebaseerd zijn op de werkelijk verstrekte zorgen en medicatie, de gebruikte materialen, de kamerkeuze en de verzekeringsstatus van de patiënt op moment van behandeling.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020